Писания
Учение и Завети 36
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Раздел 36

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Едуард Партридж, близо до Файет, щата Ню Йорк, през декември 1830 г. (History of the Church, 1:131). (Виж заглавието към раздел 35). Пророкът казва, че Едуард Партридж е “образец на благочестие и един от великите Господни човеци” (History of the Church, 1:128).

1–3, Господ полага ръката Си върху Едуард Партридж чрез ръката на Сидни Ригдън; 4–8, Всеки човек, който приема Евангелието и свещеничеството, ще бъде призован да тръгне и да проповядва.

1 Тъй казва Господ Бог, аМогъщият Израилев; Ето, Аз ти казвам, служителю Мой бЕдуард, че си благословен и греховете ти са ти простени, и че си призован да проповядваш Моето евангелие като с гласа на тръба.

2 Аз ще положа аръката Си върху теб чрез ръката на Моя служител Сидни Ригдън и ти ще получиш Моя Дух, Светия Дух, тъкмо бУтешителя, Който ще те научи на вмиролюбивите неща на царството;

3 и ти ще ги провъзгласяваш на висок глас, казвайки: Осанна, благословено да е името на Всевишния Бог.

4 И сега, това призвание и заповед ти давам Аз относно всички човеци:

5 Че всички, които ще дойдат пред служителите Ми Сидни Ригдън и Джозеф Смит-младши, прегърнали това призвание и заповед, ще бъдат апоставени и изпратени да бпроповядват вечното евангелие между народите,

6 като призовават към покаяние, казвайки: аИзбавете се от това извратено поколение и излезте от огъня, мразейки дори и бдрехите, опетнени от плътта.

7 И тази заповед ще бъде дадена на старейшините от Моята църква, тъй че всеки човек, който я прегърне с простосърдечие, да може да бъде поставен и изпратен, тъкмо както съм изрекъл.

8 Аз съм Исус Христос, Синът Божий, затова опашете кръста си и Аз внезапно ще дойда в Моя ахрам. Тъкмо тъй. Амин.