Писания
Учение и Завети 36


Раздел 36

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Едуард Партридж, близо до Файет, щата Ню Йорк, през декември 1830 г. (History of the Church, 1:131). (Виж заглавието към раздел 35). Пророкът казва, че Едуард Партридж е “образец на благочестие и един от великите Господни човеци” (History of the Church, 1:128).

1–3, Господ полага ръката Си върху Едуард Партридж чрез ръката на Сидни Ригдън; 4–8, Всеки човек, който приема Евангелието и свещеничеството, ще бъде призован да тръгне и да проповядва.

1 Тъй казва Господ Бог, аМогъщият Израилев; Ето, Аз ти казвам, служителю Мой бЕдуард, че си благословен и греховете ти са ти простени, и че си призован да проповядваш Моето евангелие като с гласа на тръба.

2 Аз ще положа аръката Си върху теб чрез ръката на Моя служител Сидни Ригдън и ти ще получиш Моя Дух, Светия Дух, тъкмо бУтешителя, Който ще те научи на вмиролюбивите неща на царството;

3 и ти ще ги провъзгласяваш на висок глас, казвайки: Осанна, благословено да е името на Всевишния Бог.

4 И сега, това призвание и заповед ти давам Аз относно всички човеци:

5 Че всички, които ще дойдат пред служителите Ми Сидни Ригдън и Джозеф Смит-младши, прегърнали това призвание и заповед, ще бъдат апоставени и изпратени да бпроповядват вечното евангелие между народите,

6 като призовават към покаяние, казвайки: аИзбавете се от това извратено поколение и излезте от огъня, мразейки дори и бдрехите, опетнени от плътта.

7 И тази заповед ще бъде дадена на старейшините от Моята църква, тъй че всеки човек, който я прегърне с простосърдечие, да може да бъде поставен и изпратен, тъкмо както съм изрекъл.

8 Аз съм Исус Христос, Синът Божий, затова опашете кръста си и Аз внезапно ще дойда в Моя ахрам. Тъкмо тъй. Амин.