Писания
Учение и Завети 26


Раздел 26

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, Оливър Каудъри и Джон Уитмър в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1830 г. (History of the Church, 1:104). (Виж заглавието към раздел 24).

1, На тях им е наредено да изучават писанията и да проповядват; 2, Утвърден е законът за общото съгласие.

1 Ето, Аз ви казвам, че трябва да оставите времето си да бъде посветено на аизучаването на писанията и на проповядване, и на утвърждаване на църквата в град бКолсвил, и на изпълнение на трудовете ви на полето, тъй както се изисква, докато не отидете на запад да проведете следващата конференция; и тогава ще бъде сторено знайно какво трябва да вършите.

2 И всички неща трябва да бъдат вършени чрез аобщо съгласие в църквата, с много молитва и вяра, защото всички неща вие ще получавате чрез вяра. Амин.