Писания
Учение и завети 22


Раздел 22

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Манчестър, щата Ню Йорк, на 16 април 1830 г. Това откровение е дадено на Църквата в отговор за хора, които са били кръстени преди това и желаят да се присъединят към Църквата без повторно кръщение.

1, Кръщението е нов и вечен завет; 2–4, Изисква се овластено кръщение.

1 Ето, Аз ви казвам, че всички стари завети съм сторил да бъдат премахнати в това; и това е един нов и вечен завет, тъкмо оня, който беше от началото.

2 Затова даже човек да бъде кръстен сто пъти, то не му помага с нищо, защото не можете да влезете през тясната порта чрез закона на Моисей, нито пък чрез мъртвите си дела.

3 Защото това е поради мъртвите ви дела, че Аз съм сторил този последен завет и тази църква да бъдат съградени за Мен, тъкмо както в древните дни.

4 Затова, влезте през портата, според както Аз съм заповядал, и не търсете да съветвате вашия Бог. Амин.

Отпечатай