Писания
Учение и завети 73


Раздел 73

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън в Хайръм, щата Охайо, на 10 януари 1832 г. От началото на предходния декември Пророкът и Сидни са се занимавали с проповядване и по този начин е било постигнато много за намаляването на чувствата на неодобрение, появили се против Църквата (вж. въведението към раздел 71).

1–2, Старейшините трябва да продължат да проповядват; 3–6, Джозеф Смит и Сидни Ригдън трябва да продължат с превода на Библията, докато не го завършат.

1 Защото наистина, тъй казва Господ, за Мен е целесъобразно ате да продължат с проповядването на евангелието и с увещаването на църквите в областите наоколо, до конференцията.

2 И тогава ето, различните им мисии ще им бъдат сторени знайни чрез агласа на конференцията.

3 Сега, истина ви казвам, служители Мои Джозеф Смит-младши и Сидни Ригдън, Господ казва, че е ацелесъобразно да бпревеждате отново;

4 и доколкото е възможно, да проповядвате в областите наоколо, до конференцията; и след това нужно е да продължите работата по превода, докато не я завършите.

5 И нека това бъде образец за старейшините до по-нататъшно познание, тъкмо според както е писано.

6 Засега не ви давам повече. аОпашете кръста си и бъдете трезви. Тъкмо тъй. Амин.