Писания
Учение и Завети 62
назад напред

Раздел 62

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на брега на река Мисури при Чаритън, окръг Мисури, на 13 август 1831 г. (History of the Church, 1:205–206). На този ден Пророкът и групата му, които са били на път от Индепендънс за Къртлънд, срещат някои старейшини, на път за земята Сион и след радостни поздрави, получават това откровение.

1–3, Свидетелствата се записват в небесата; 4–9, Старейшините трябва да пътуват и проповядват по тяхна преценка и според както са напътствани от Духа.

1 Погледнете и се вслушайте, о, вие, старейшини на Моята църква, казва Господ, вашият Бог, тъкмо Исус Христос, вашият аХодатай, Който знае слабостта на човека и как да бподпомага онези, които са визкушавани.

2 И наистина, очите Ми са върху онези, които все още не са възлезли в земята Сион, ето защо, мисията ви все още не е изпълнена.

3 При все това, вие сте благословени, защото асвидетелството, което сте дали, е бзаписано в небесата, за да го гледат ангелите; и те се радват за вас, и вгреховете ви са ви простени.

4 А сега продължете пътуването си. Съберете се в земята аСион и проведете събрание, и се радвайте заедно, и принесете принос на Всевишния.

5 И тогава можете да се завърнете, за да дадете свидетелство, да, тъкмо заедно, или двама по двама, според както ви се види за добре, за Мен това няма значение, само бъдете верни и апровъзгласявайте благовестие на жителите на земята или сред събранията на нечестивите.

6 Ето, Аз, Господ, съм ви събрал заедно, за да може да се изпълни обещанието, че верните сред вас ще бъдат запазени и ще се радват заедно в земята Мисури. Аз, Господ, обещавам на верните и не мога да алъжа.

7 Аз, Господ, искам, ако някой сред вас желае да язди коне или мулета, или да пътува с колесници, той да приеме тази благословия, ако я приеме от ръката Господна, с аблагодарно за всички неща сърце.

8 Всичко това остава на вас да вършите съгласно преценка и напътствия от Духа.

9 Ето, ацарството е ваше. И ето, вижте, Аз съм бвинаги с верните. Тъкмо тъй. Амин.