Писания
Учение и завети 79


Раздел 79

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, на 12 март 1832 г.

1–4, Джаред Картър е призован да проповядва Евангелието чрез Утешителя.

1 Истина ти казвам, волята Ми е, че Моят служител Джаред Картър трябва да отиде отново в източните земи, от място на място и от град на град, в силата на поставянето, в което е бил поставен, оповестявайки благовестието на голяма радост, тъкмо вечното евангелие.

2 И Аз ще изпратя върху му Утешителя, Който ще го поучава за истината и за пътя, накъдето да върви.

3 И доколкото той е верен, Аз пак ще го увенчая със снопи.

4 Затова нека се радва сърцето ти, служителю Мой Джаред Картър, и не се бой, казва твоят Господ, тъкмо Исус Христос. Амин.