Писания
Учение и Завети 79


Раздел 79

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:257).

1–4, Джаред Картър е призован да проповядва Евангелието чрез Утешителя.

1 Истина ти казвам, волята Ми е, че Моят служител Джаред Картър трябва да отиде отново в източните земи, от място на място и от град на град, с властта на апоставянето, в което е бил поставен, оповестявайки благовестието на голяма радост, тъкмо вечното евангелие.

2 И Аз ще изпратя върху му аУтешителя, Който ще го поучава за истината и за пътя, накъдето да върви.

3 И доколкото той е верен, Аз пак ще го увенчая със снопи.

4 Затова нека се радва сърцето ти, служителю Мой Джаред Картър, и ане се бой, казва твоят Господ, тъкмо Исус Христос. Амин.