Писания
Учение и Завети 99


Раздел 99

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джон Мърдок, през август 1832 г. в Хайръм, щата Охайо. Въпреки че в изданията на Учение и Завети от 1876 г. насам, това откровение се води като дадено в Къртлънд, през август 1833 г., по-ранни издания и други исторически документи удостоверяват точните сведения.

1–8, Джон Мърдок е призован да оповестява Евангелието и тези, които го приемат, приемат Господа и ще получат милост.

1 Ето, тъй казва Господ на Моя служител Джон Мърдок: Ти си призован да отидеш в източните земи, от къща на къща, от село на село и от град на град, за да оповестяваш Моето вечно евангелие на жителите им, обкръжен от агонение и нечестие.

2 И който те априеме, Мен приема; и ти ще имаш сила да провъзгласяваш Моето слово с бпроявлението на Моя Свят Дух.

3 И който те приема акато малко дете, приема Моето бцарство; и благословени са те, защото ще получат вмилост.

4 И всеки, който те отхвърли, ще бъде аотхвърлен от Отца Ми и от дома Му; и ти трябва да очистиш бнозете си на скришните места по пътя като свидетелство срещу тях.

5 И ето, вижте, Аз аидвам скоро за бсъд, за да убедя всички в безбожните им дела, които те са извършили против Мен, според както е написано от Мен в свитъка на книгата.

6 И сега, истина ти казвам, че не е целесъобразно да тръгваш, докато децата ти не са обезпечени и изпратени доброжелателно горе, при епископа на Сион.

7 И след няколко години, ако пожелаеш от Мен, и ти също ще може да отидеш там горе, в добрата земя, за да влезеш във владение на наследството си.

8 Ако ли пък не, ти ще продължиш да оповестяваш Моето евангелие, адокато не бъдеш взет. Амин.