Писания
Учение и Завети 23


Раздел 23

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Манчестър, щата Ню Йорк, през април 1830 г., на Оливър Каудъри, Хайръм Смит, Самуел Х. Смит, Джозеф Смит-старши и Джозеф Найт-старши (History of the Church, 1:80). Като резултат от искреното желание от страна на споменатите петима души да узнаят за съответните задължения, Пророкът запитва Господа и получава това откровение.

1–7, Тези ранни ученици са призовани да проповядват, увещават и подсилват Църквата.

1 Ето, Аз говоря на теб, Оливър, няколко слова. Ето, ти си благословен и не си под никакво осъждане. Но се пази от агордост, да не би да влезеш в бизкушение.

2 Стори знайно твоето призвание на църквата и също пред света, и сърцето ти ще бъде отворено да проповядва истината отсега нататък и во веки. Амин.

3 Ето, Аз говоря на теб, Хайръм, няколко слова; защото ти също не си под никакво осъждане и сърцето ти е отворено, и езикът ти развързан, и призванието ти е за увещание и да аподсилваш църквата постоянно. Затова задължението ти е към църквата во веки и това е заради семейството ти. Амин.

4 Ето, Аз говоря няколко слова на теб, аСамуел; защото ти също не си под никакво осъждане и твоето призвание е за увещание и да подсилваш църквата; но ти не си все още призован да проповядваш пред света. Амин.

5 Ето, Аз говоря няколко слова на теб, Джозеф; защото ти също не си под никакво осъждане и твоето призвание също е за увещание и да подсилваш църквата; и това е твоето задължение отсега нататък и во веки. Амин.

6 Ето, Аз изявявам на теб, Джозеф Найт, чрез тези слова, че трябва да поемеш акръста си, при което ти трябва да се бмолиш вна глас пред света, както и в тайно, и в семейството си, и между твоите приятели, и на всички места.

7 И ето, твое задължение е да се априсъединиш към истинската църква и да отдадеш езика си за увещание постоянно, та да може да получиш наградата на работника. Амин.