Писания
Учение и Завети 92
назад напред

Раздел 92

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 15 март 1833 г. (History of the Church, 1:333). Откровението е отправено към Фредерик Г. Уйлямс, който наскоро е бил назначен за съветник в Първото Президентство.

1–2, Господ дава заповед относно приемането в обединеното сдружение.

1 Наистина, тъй казва Господ на аобединеното сдружение, организирано съгласно заповедта, дадена преди, Аз давам откровение и заповед относно Моя служител Фредерик Г. Уйлямс, че вие трябва да го приемете в сдружението. Каквото казвам на един, казвам го на всички.

2 И отново, Аз казвам на теб, служителю Мой Фредерик Г. Уйлямс, че ти ще бъдеш деен член на това сдружение и доколкото си верен в спазването на всички предишни заповеди, ще си благословен во веки. Амин.