Писания
Учение и Завети 118


Раздел 118

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 8 юли 1838 г. в отговор на молбата: “Покажи ни волята Си, о, Господи, относно Дванадесетте” (History of the Church, 3:46).

1–3, Господ ще обезпечи семействата на Дванадесетте; 4–6, Запълват се свободните длъжности сред Дванадесетте.

1 Наистина, тъй казва Господ: Нека незабавно се проведе конференция и нека Дванадесетте се устроят, и нека бъдат назначени мъже, за да се азапълни мястото на онези, които са отпаднали.

2 Нека Моят служител аТомас да остане известно време в земята на Сион, за да възвестява словото Ми.

3 Нека останалите продължават да проповядват от този час; и ако те направят това с напълно смирено сърце, с кротост, асмирение и бдълготърпение, Аз, Господ, им давам обещание, че ще обезпеча семействата им и вратата на успеха ще бъде отворена за тях отсега насетне.

4 И идната пролет нека тръгнат на път по големите води, и оповестят там евангелието Ми, неговата пълнота, и дадат свидетелство за Моето име.

5 Нека те напуснат Моите светии от град Фар Уест на двадесет и шестия ден от идния април от мястото за построяване на Моя дом, казва Господ.

6 Нека Моят служител Джон Тейлър, също и Моят служител Джон Е. Пейдж, също и Моят служител Уилфорд Уудръф, също и Моят служител Уилърд Ричардс да бъдат назначени да запълнят местата на онези, които са отпаднали, и бъдат официално известени за назначаването им.