Писания
Учение и завети 81


Раздел 81

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, на 15 март 1832 г. Фредерик Г. Уилямс е призован да бъде висш свещеник и съветник в Президентството на висшето свещеничество. Историческите данни показват, че през март 1832 г., когато се получава това откровение, с него се призовава Джеси Гоз на служба като съветник на Джозеф Смит в Президентството. Обаче, след като той не успява да живее по начин, съответстващ на това назначение, призованието в последствие се дава на Фредерик Г. Уилямс. Откровението, получено през март 1832 г., трябва да се разглежда като стъпка към официалното организиране на Първото президентство, което по-специално изисква службата на съветник в това ръководно тяло и обяснява честта на назначението. Брат Гоз служи известно време, но е отлъчен от Църквата през декември 1832 г. Брат Уилямс е поставен в посочената служба на 18 март 1833 г.

1–2, Ключовете на царството се държат винаги от Първото президентство; 3–7, Ако Фредерик Г. Уилямс е верен в служението си, той ще има вечен живот.

1 Истина, истина ти казвам, служителю Мой, Фредерик Г. Уилямс: Послушай гласа на Този, Който говори, словото на Господа, твоя Бог, и вслушай се за призованието си, с което си призован, тъкмо да бъдеш висш свещеник в Моята църква и съветник на Моя служител Джозеф Смит-младши,

2 на когото Аз съм дал ключовете на царството, които принадлежат винаги на Президентството на висшето свещеничество.

3 Ето защо, Аз наистина го признавам и ще го благословя, а също и теб, доколкото ти си верен като съветник в службата, която Аз ти определих – винаги в молитва, на глас и в душата си, пред хората и насаме, също и в служението ти за оповестяване на Евангелието по земята на живите и сред твоите братя.

4 И като вършиш тези неща, ти ще сториш най-великото добро на ближните си и ще допринесеш за славата на Оногова, Който е твоят Господ.

5 Затова бъди верен, застани в службата си, която Аз съм ти назначил; подкрепяй слабите, издигай ръцете, които са отпуснати, и усилвай немощните колене.

6 И ако си верен до края, ти ще имаш венец на безсмъртие и вечен живот в обиталищата, които Аз съм приготвил в дома на Моя Отец.

7 Ето вижте, това са словата на Алфа и Омега, тъкмо на Исус Христос. Амин.