Писания
Учение и завети 83


Раздел 83

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Индипендънс, щата Мисури, на 30 април 1832 г. Това откровение е получено, докато Пророкът заседава със своите братя.

1–4, Жените и децата имат право на издръжка от съпрузите и бащите; 5–6, Вдовиците и сираците имат право на издръжка от Църквата.

1 Наистина, тъй казва Господ в добавка към законите на църквата, относно жените и децата, тези, които принадлежат на църквата и които са азагубили съпрузите или бащите си:

2 Жените имат аправо на издръжка от своите мъже, докато мъжете им са живи; и ако не бъдат счетени прегрешителки, те ще имат общение в църквата.

3 Но ако не са верни, те няма да имат общение в църквата, при все това, те може да останат в наследствата си, съгласно законите на страната.

4 Всички адеца имат право на издръжка от своите родители, докато не пораснат.

5 И след това те имат право да изискват от църквата, сиреч, от Господното ахранилище, ако родителите им нямат с какво да им дадат наследство.

6 И хранилището трябва да се поддържа от посвещенията на църквата; и авдовиците, и сираците ще бъдат обезпечавани, също и ббедните. Амин.