Писания
Учение и завети 116


Раздел 116

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, близо до Уайтс Фери, на място, наречено Спринг Хил, окръг Давиес, щата Мисури, на 19 май 1838 г.

1 Спринг хил е наречен от Господа Адам-онди-Ахман, защото, казва Той, това е мястото, където Адам ще дойде да посети народа си или където ще седне Старият по дни, както бе изречено от Даниил, пророкът.