Писания
Учение и Завети 69
назад напред

Раздел 69

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през ноември 1831 г. (History of the Church, 1:234–235). Сборникът с откровения, предназначен за скорошно издаване, е одобрен на специална конференция на 1 ноември. На 3 ноември е добавено откровението, което тук се появява като раздел 133 и е наречено Приложение. По решение на конференцията, Оливър Каудъри е определен да занесе ръкописа със събраните откровения и заповеди в Индепендънс, щата Мисури, за да бъде отпечатан. Той е трябвало също да вземе със себе си парите, които са дарени за изграждането на Църквата в Мисури. Тъй като маршрутът на пътуването щял да го отведе през рядко населена област до границата, желателно е било да има спътник в пътуването.

1–2, Джон Уитмър трябва да придружи Оливър Каудъри до Мисури; 3–8, Той трябва също да проповядва и да събира, регистрира и записва исторически данни.

1 Вслушайте се в Мен, казва Господ, вашият Бог, за ползата на Моя служител аОливър Каудъри. Не е според Моята мъдрост да му бъдат поверени заповедите и парите, които ще занесе в земята Сион, освен ако някой, който е предан и верен, не тръгне с него.

2 Затова Аз, Господ, искам Моят служител аДжон Уитмър да тръгне със служителя Ми Оливър Каудъри;

3 и също, той да продължи със записването и правенето на аистория от всичките важни неща, които той ще наблюдава и ще узнае относно Моята църква;

4 и също, той да приема асъвет и съдействие от Моя служител Оливър Каудъри и от други.

5 И също, служителите Ми, които са навред по земята, да изпратят в земята Сион отчетите за своите анастойничества;

6 защото земята Сион ще бъде седалище и място да се получават и вършат всички тези неща.

7 При все това, нека Моят служител Джон Уитмър да пътува многократно от място на място и от църква на църква, че да може по-лесно да се сдобива с познания,

8 като проповядва и разяснява, пише и преписва, подбира и се сдобива с всички неща, които ще бъдат за доброто на църквата и за подрастващите поколения, които ще растат в земята аСион, за да я притежават от поколение на поколение, во веки веков. Амин.