Писания
Учение и Завети 114


Раздел 114

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 17 април 1838 г. (History of the Church, 3:23).

1–2, Църковните длъжности, заемани от онези, които не са верни, ще бъдат дадени на други.

1 Наистина, тъй казва Господ: Мъдрост е за Моя служител Дейвид У. Патън да сложи в ред всичите си работи възможно най-скоро и да се освободи от стоката си, та да може да изпълни мисия за Мен идната пролет, придружен от други, тъкмо дванадесет, включвайки и самия него, за да свидетелстват за името Ми и разнасят благи вести на целия свят.

2 Защото наистина тъй казва Господ, че доколкото между вас има такива, които отричат Моето име, други ще бъдат апоставени на тяхно бмясто и ще получат епископството им. Амин.