Писания
Учение и завети 67


Раздел 67

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, в началото на ноември 1831 г. Поводът е специална конференция, на която се обсъждат и се предприемат действия по издаването на откровенията, вече получени от Господа чрез Пророка (вж. въведението към раздел 1). Уилям У. Фелпс наскоро е основал печатница на Църквата в Индипендънс, щата Мисури. На конференцията се взима решение откровенията да се публикуват като Book of Commandments (Книгата със заповеди) в 10 000 екземпляра (поради неочаквани трудности по-късно тиражът е намален на 3 000 екземпляра). Много от братята дават тържествено свидетелство, че откровенията, събрани по това време за издаване, действително са истинни, според както е било засвидетелствано от Светия Дух, излят върху тях. В Историята на Джозеф Смит е записано, че след като откровението, известно като раздел 1, е било получено, е имало някои коментари относно езика, използван в откровенията. Последвало е настоящото откровение.

1–3, Господ чува молитвите и бди над старейшините Си; 4–9, Той предизвиква най-мъдрия да възпроизведе най-незначителното от Неговите откровения; 10–14, Вярващите старейшини ще бъдат оживотворени чрез Духа и ще видят лицето на Бога.

1 Погледнете и се вслушайте, о, вие, старейшини на Моята църква, които сте се събрали заедно, чиито молитви Аз съм чул и чиито сърца Аз познавам, и чиито желания са възлезли пред Мен.

2 Ето, вижте, Моите очи са върху вас и небето, и земята са в ръцете Ми, и богатствата на вечността са Мои, за да ги давам.

3 Вие се постарахте да повярвате, че трябва да получите благословията, която ви беше предложена; но ето, истина ви казвам, имаше страхове в сърцата ви и наистина това бе причината, че не получихте.

4 И сега Аз, Господ, ви давам свидетелство за истинността на тези заповеди, които лежат пред вас.

5 Очите ви бяха върху Моя служител Джозеф Смит-младши и езика му вие знаехте, и несъвършенствата му знаехте; и вие потърсихте в сърцата си познание, та да можете да се изразявате по-добре от неговия език, това също го знаете.

6 Сега, потърсете в Книгата със заповеди тъкмо най-незначителната от тях и определете този, който е най-мъдър измежду вас;

7 или ако има някой измежду вас, който да направи една като тях, тогава вие сте оправдани да кажете, че не знаете, че те са истинни;

8 но ако вие не можете да направите една като тях, вие сте под осъждане, ако не дадете свидетелство, че те са истинни.

9 Защото вие знаете, че в тях няма неправда и че това, което е праведно, слиза свише от Отца на светлините.

10 И отново, истина ви казвам, че това е ваша привилегия, и Аз давам обещание на вас, които сте поставени в това служение, че доколкото вие се освободите от завист и страхове и се смирите пред Мен, защото не сте достатъчно смирени, завесата ще се раздере и вие ще Ме видите, и ще узнаете, че Аз съм, но не чрез плътския, нито чрез естествения разум, а чрез духовния.

11 Защото никой човек не е виждал Бога когато и да е в плътта, освен ако не е бил оживотворен от Духа Божий,

12 нито пък някой естествен човек може да издържи на присъствието Божие, нито според плътския разум.

13 Сега не сте в състояние да издържите на присъствието Божие, нито на служението на ангели, затова постоянствайте в търпение, докато не се усъвършенствате.

14 Нека вашият разум не се обръща назад и когато станете достойни, в определеното от Мен време, вие ще видите и ще узнаете онова, което ви беше предадено от ръцете на Моя служител Джозеф Смит-младши. Амин.