Писания
Учение и завети 135


Раздел 135

Съобщение за мъченическата смърт на Джозеф Смит, Пророка, и брат му Хайръм Смит, Патриарха, в Картидж, щата Илинойс, на 27 юни 1844 г. Този документ е включен в края на изданието на Учение и завети от 1844 г., почти готово за печат, когато Джозеф и Хайръм Смит са убити.

1–2, Джозеф и Хайръм са убити мъченически в затвора на Картидж; 3, Провъзгласено е върховенството на Пророка; 4–7, Невинната им кръв свидетелства за истинността и божествеността на делото.

1 За да запечатаме свидетелството за тази книга и за Книгата на Мормон, ние обявяваме мъченическата смърт на Джозеф Смит, Пророка, и Хайръм Смит, Патриарха. Те бяха застреляни в затвора на Картидж на 27-и юни 1844 г., около 5 часа следобед, от въоръжена тълпа – 150 до 200 души – с боядисани в черно лица. Хайръм бе застрелян първи и падна тихо, възкликвайки: Мъртъв съм! Джозеф скочи от прозореца и бе застрелян при този си опит, възкликвайки: О, Господи, Боже Мой! И двамата бяха простреляни след като бяха вече мъртви по най-зверски начин, като всеки получи по четири куршума.

2 Джон Тейлър и Уилърд Ричардс, двама от Дванадесетте, бяха единствените в стаята по това време; първият беше ранен дивашки с четири куршума, но след това се възстанови; вторият, благодарение на Божието провидение, се отърва даже без дупка по дрехата си.

3 Джозеф Смит, Пророкът и Гледачът на Господа, направи за спасението на хората на този свят повече от всеки друг човек, живял някога на него, с изключение само на Исус. За краткото време от двадесет години той извади наяве Книгата на Мормон, която преведе чрез дара и силата Божии, и осъществи нейното издаване на два континента; изпрати пълнотата на вечното Евангелие, което тя съдържаше, до четирите краища на земята; донесе откровенията и заповедите, които съставят тази книга Учение и завети, и много други мъдри текстове и наставления за ползата на чедата човешки; събра много хиляди светии от последните дни, основа един велик град и остави слава и име, които не могат да бъдат унищожени. Той живя като велик и умря като велик в очите на Бога и на хората си, и подобно на повечето от Господните помазаници от древни времена, запечата мисията си и делото си със собствената си кръв, тъй както и брат му Хайръм. През живота си не се разделиха и в смъртта си бяха неразделни!

4 Когато Джозеф отиде лично в Картидж, за да се предаде на така наречените изисквания на закона два или три дена преди убийството си, той каза: „Отивам като агне на заколение, но съм спокоен като лятна утрин; съвестта ми е чиста от престъпления към Бога и всички хора. Аз ще умра невинен и за мен ще бъде казано: той беше убит хладнокръвно“. Същата сутрин, когато Хайръм беше готов да тръгне – да го наречем ли на заколение? – да, защото беше тъй – той прочете следния пасаж в края на дванадесетата глава от Етер в Книгата на Мормон и подгъна страницата на това място:

5 И стана така, че аз помолих Господа да даде благодат на езичниците, за да могат да имат милосърдие. И стана така, че Господ ми каза: Ако те нямат милосърдие, за теб това няма значение, ти беше верен; ето защо, одеждите ти ще бъдат очистени. И понеже видя своята слабост, ти ще бъдеш направен силен, за да седнеш на мястото, което Аз приготвих в обиталищата на Моя Отец. И сега аз… казвам сбогом на езичниците, да, също и на братята ми, които обичам, докато се срещнем пред съдийския престол на Христа, където всички люде ще узнаят, че одеждите ми не са опетнени от кръвта ви. Тези, които направиха завещанието, сега са мъртви и завещанието им е в сила.

6 Хайръм Смит беше навършил четиридесет и четири години през февруари 1844 година, а Джозеф Смит беше навършил тридесет и осем през декември 1843 година; и от сега нататък имената им ще бъдат причислявани сред мъчениците на религията, и на читателя от всеки народ ще се напомня, че за Книгата на Мормон и за тази книга Учение и завети на църквата, е било заплатено с най-скъпата кръв на деветнадесети век, за да бъдат те извадени наяве за спасението на един пропаднал свят; и ако огънят може да нанесе щети на едно зелено дърво за славата Божия, колко лесно ще може да изгори сухите дървета, за да се очисти лозето от развала. Те живяха в слава, умряха в слава и славата е тяхната вечна награда. От век на век ще се предават техните имена на поколенията, като скъпоценности за осветените.

7 Те нямаха вина за никакво престъпление, както често се е доказвало за тях преди това, и бяха затворени в тъмница само чрез заговора на предатели и зли хора; тяхната невинна кръв по пода на затвора на Картидж е един печат на истинност, поставен върху „Мормонството“, който не може да бъде отхвърлен от никакъв земен съд и тяхната невинна кръв върху герба на щата Илинойс заедно с нарушеното обещание на щата, направено от губернатора, е свидетелство за истинността на вечното Евангелие, което целият свят не може да постави под съмнение; и тяхната невинна кръв върху знамето на свободата и върху magna charta на Съединените щати е едно послание на религията на Исус Христос, което ще докосне сърцата на честните хора сред всички народи; и тяхната невинна кръв заедно с невинната кръв на всички мъченици под олтара, които Йоан видя, ще вика към Господа на Силите, докато Той не отмъсти за тази кръв върху земята. Амин.

Отпечатай