Писания
Учение и Завети 120


Раздел 120

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 8 юли 1838 г., което показва какво да се прави с имуществата, дадени като десятък, според както е споменато в предишното откровение, раздел 119 (History of the Church, 3:44).

1 Наистина, тъй казва Господ, сега е дошло времето ате да бъдат разпределени от съвет, съставен от Първото Президентство на Моята църква и от епископа и неговия съвет, и от висшия Ми Съвет, и чрез Моя собствен глас към тях, казва Господ. Тъкмо тъй. Амин.

      • Т. Е. десятъците.