Писания
Учение и Завети 111
назад напред

Раздел 111

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Салем, щата Масачузетс, на 6 август 1836 г. (History of the Church, 2:465–466). По това време водачите на Църквата имали тежки дългове, дължащи се на труда им в служението. Като чуват, че в Салем имало много пари, достъпни за тях, Пророкът, Сидни Ригдън, Хайръм Смит и Оливър Каудъри отпътуват за там от Къртлънд, щата Охайо, за да проучат това твърдение, успоредно с това, проповядвайки Евангелието. Братята извършват някои дела на Църквата и проповядват известно време. Когато става ясно, че никакви пари няма да има, те се завръщат в Къртлънд. Думите, използвани в това откровение, отразяват някои важни факти от обстановката.

1–5, Господ се грижи за материалните нужди на служителите Си; 6–11, Той ще се отнесе милостиво към Сион и ще нареди всички неща за доброто на служителите Си.

1 Аз, Господ вашият Бог, не съм недоволен от това ваше пътуване, въпреки глупостта ви.

2 В този град Аз имам много съкровища за вас и за ползата на Сион, и също много люде в този град, които Аз ще отбера в определеното време за ползата на Сион чрез вас като инструменти.

3 Ето защо, добре е да правите запознанства с хора от този град, според както бъдете водени, според както ще ви се даде.

4 И в определеното време ще стане така, че Аз ще дам този град във ваши ръце, тъй че да имате власт над него дотолкова, че те няма да открият тайните ви замисли и техните богатства от злато и сребро ще бъдат ваши.

5 Не се безпокойте за адълговете си, защото Аз ще ви дам сила да ги изплатите.

6 Не се безпокойте за Сион, защото Аз ще се отнеса милостиво към него.

7 Останете на това място и в областите наоколо,

8 и мястото, където е според волята Ми да останете за по-дълго, ще ви бъде указано чрез амира и силата на Духа Ми, Който ще потече във вас.

9 Можете да се сдобиете с това място като го наемете. И проучете усърдно по-старите жители и основатели на този град,

10 защото за вас има повече от едно съкровище в този град.

11 Прочее, бъдете аразумни като змиите, но все пак без грях и Аз ще наредя всички неща за ваше бдобро, веднага щом сте готови да ги приемете. Амин.