Писания
Учение и завети 53


Раздел 53

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Алджърнон Сидни Гилбърт в Къртлънд, щата Охайо, на 8 юни 1831 г. По молба на Сидни Гилбърт, Пророкът запитва Господа относно работата и назначението на брат Гилбърт в Църквата.

1–3, Призованието и изборът на Сидни Гилбърт в Църквата е да бъде поставен за старейшина; 4–7, Той трябва също да служи и като пълномощник на епископа.

1 Ето, Аз ти казвам, служителю Мой Сидни Гилбърт, че съм чул твоите молитви и ти си Ме призовавал, за да ти бъде сторено знайно от Господа, твоя Бог, относно твоето призование и избор в църквата, която Аз, Господ, съм създал в тези последни дни.

2 Ето, Аз, Господ, Който бях разпнат за греховете на света, ви давам заповед, че вие трябва да изоставите света.

3 Поеми върху си Моето поставяне, тъкмо това на старейшина, за да проповядваш вяра и покаяние, и опрощение на греховете, според словото Ми и приемането на Светия Дух чрез полагането на ръце;

4 и също да бъдеш пълномощник на тази църква, на мястото, което ще бъде определено от епископа, съгласно заповеди, които ще бъдат дадени по-нататък.

5 И отново, истина ти казвам, ти ще предприемеш пътуването си с Моите служители Джозеф Смит-младши и Сидни Ригдън.

6 Ето, тези са първите обреди, които ти ще получиш; а остатъка ще бъде сторено да узнаеш в едно идно време, съгласно труда ти в Моето лозе.

7 И отново, Аз искам ти да научиш, че е спасен само онзи, който устои до края. Тъкмо тъй. Амин.

Отпечатай