Писания
Учение и Завети 127


Раздел 127

Послание от Джозеф Смит, Пророка, до светиите от последните дни в Наву, щата Йлинойс, съдържащо указания относно кръщенията за мъртвите, с дата 1 септември 1842 г., Наву (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Джозеф Смит ликува в гоненията и изпитанията; 5–12, Трябва да се води отчет относно кръщенията за мъртвите.

1 Тъй като Господ ми разкри, че моите врагове, както в Мисури, тъй и в този щат, отново са по следите ми и тъй като те ме преследват без апричина и нямат и най-малка сянка или следа на справедливост или право на своя страна, та да подстрекават съдебното си преследване срещу мен, и тъй като техните претенции се основават на най-долни лъжи, сметнах, че е необходимо и мъдро за мен да напусна това място за кратко време заради собствената ми безопасност и безопасността на тези хора. Аз бих искал да кажа на всички онези, с които имам работни взаимоотношения, че съм поверил моите дела на пълномощници и чиновници, които ще извършват работата бързо и точно и ще се погрижат всичките ми дългове да се погасяват в уреченото време, чрез продажба на имущество или иначе, според както го изисква случаят, или го позволяват обстоятелствата. Когато науча, че бурята е напълно утихнала, тогава ще се върна отново при вас.

2 А що се отнася до аопасностите, през които съм призован да премина, те ми изглеждат незначителни, тъй като бзавистта и гневът човешки са били моята обичайна участ през всичките дни от живота ми; и изглежда потайно каква е причината за това, освен ако не съм бил вопределен от преди основаването на света заради някаква добра или зла цел, според както решите да го наречете. Отсъдете сами. Бог познава всички тези неща, дали са добри или зли. При все това, аз привикнах да плувам в дълбоки води. И всичко това е станало за мен втора природа, и аз, също както Павел, изпитвам желание да ликувам в гнещастието, защото до ден днешен Богът на моите бащи ме е избавял от всички тях и ще ме избавя и занапред, защото вижте, ето, аз ще възтържествувам над всичките си врагове, защото Господ Бог го е изрекъл.

3 Нека, прочее, всички светии ликуват и бъдат извънредно доволни, защото Израилевият аБог е техният Бог и Той ще отмери справедливо възнаграждение като отплата върху главите на всички техни угнетители.

4 И отново, наистина тъй казва Господ: Нека работата по Моя ахрам и по всички дела, които Аз съм определил за вас, да бъдат продължени и да не спират; и нека вашето бусърдие, и вашето постоянство, и вашето търпение, и вашите дела да се удвоят, и вие по никакъв начин не ще загубите наградата си, казва Господ на Силите. И ако сте вгонени, тъй бяха гонени и пророците, и праведните мъже, които бяха преди вас. За всичко това има награда в небесата.

5 И отново, давам ви дума относно акръщението заради вашите бмъртви.

6 Настина, тъй ви казва Господ относно вашите мъртви: Когато които и да са от вас са акръщавани заради мъртвите ви, нека има брегистратор и нека той бъде очевидец на кръщенията ви; и нека чуе с ушите си, та да може да свидетелства за истината, казва Господ,

7 тъй че чрез всичките ви записвания това да може да бъде азаписано в небесата; всичко, което бвържете на земята, да може да бъде вързано на небето; всичко, което развържете на земята, да може да бъде развързано на небето;

8 защото Аз скоро ще авъзстановя много неща на земята, принадлежащи на бсвещеничеството, казва Господ на Силите.

9 И отново, нека всички азаписи да се поддържат в ред, за да могат да се сложат в архивите на светия Ми храм, за да се помнят от поколение на поколение, казва Господ на Силите.

10 Аз ще кажа на всичките светии, че желаех с извънредно голямо желание да можех да се обърна следващия съботен ден към тях от трибуната по въпроса за кръщението заради мъртвите. Но тъй като е извън силите ми да направя това, аз отвреме навреме ще записвам словото Господне на тази тема, както и много други неща, и ще ви го пращам по пощата.

11 Засега аз привършвам писмото си поради липса на повече време; защото врагът е нащрек и както Спасителят казва, акнязът на този свят идва, но той няма нищо в мене.

12 Ето, молитвата ми към Бога е, всички вие да можете да бъдете спасени. И аз се подписвам, ваш служител в Господа, пророк и агледач на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни,

Джозеф Смит.