Писания
Учение и Завети 9
назад напред

Раздел 9

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г. (History of the Church, 1:37–38). Оливър е посъветван да бъде търпелив и е увещаван засега да се задоволи да пише под диктовката на преводача, а не да се опитва да превежда.

1–6, Други древни летописи има все още да се превеждат; 7–14, Книгата на Мормон се превежда чрез изучаване и духовно потвърждение.

1 Ето, Аз ти казвам, сине Мой, че тъй както ти не апревеждаше според това, което пожела от Мен, а започна отново да бпишеш за служителя Ми, Джозеф Смит-младши, тъкмо тъй желая да продължиш, докато не свършиш този летопис, който Аз съм му поверил.

2 И тогава ето, адруги блетописи имам Аз, за които ще ти дам сила да може да съдействаш да се преведат.

3 Бъди търпелив, сине Мой, защото не е според Моята мъдрост и не е целесъобразно ти да превеждаш понастоящем.

4 Ето, делото, което си призован да извършиш, е да пишеш за служителя Ми Джозеф.

5 И ето, понеже ти не продължи така, както когато започна да превеждаш, Аз съм ти отнел тази привилегия.

6 Не ароптай, сине Мой, защото е според Моята мъдрост, че съм постъпил с теб по този начин.

7 Ето, ти не си разбрал; ти си предположил, че Аз бих ти дал това, докато ти въобще не беше помислил, освен само да Ме помолиш.

8 Но ето, Аз ти казвам, че трябва да го апроучиш в ума си; тогава трябва да Ме бпопиташ дали е правилно и ако е правилно, Аз ще сторя тъй, че внедрата вътре в теб ще се гразгорят, ето защо ще дпочувстваш, че е правилно.

9 Но ако не е правилно, ти няма да имаш такива чувства, а ще имаш авцепенение на мисълта, което ще те накара да забравиш това, което е погрешно; ето защо, не можеш да пишеш това, което е свещено, освен ако не ти е дадено от Мене.

10 Сега, ако ти знаеше това, щеше да можеш да апревеждаш; при все това, не е целесъобразно да превеждаш сега.

11 Ето, целесъобразно беше, когато започна; но ти се апобоя и времето изтече, и сега не е целесъобразно.

12 Защото не виждаш ли, че съм дал на служителя Ми аДжозеф достатъчно сила, чрез която това е наваксано? И нито един от двама ви не съм осъдил.

13 Вършѝ това, което съм ти заповядал, и ще преуспееш. Бъди верен и не се поддавай на никакво аизкушение.

14 Стой твърдо в аделото, за което съм те бпризовал, и косъм няма да падне от главата ти, и ще бъдеш виздигнат в последния ден. Амин.