Писания
Учение и завети 125


Раздел 125

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Наву, щата Илинойс, през март 1841 г. относно светиите на територията на Айова.

1–4, Светиите трябва да строят градове и да се събират в коловете на Сион.

1 Каква е Господната воля относно светиите на територията на Айова?

2 Настина, тъй казва Господ: Казвам ви, ако онези, които се наричат с Моето име и се опитват да бъдат Мои светии, ако те искат да вършат волята Ми и да спазват заповедите Ми относно тях, нека се съберат заедно на местата, които Аз ще им определя чрез Моя служител Джозеф и да построят градове за Моето име, та да могат да бъдат готови за това, което е запазено за едно идно време.

3 Нека построят град за Моето име на земята срещу град Наву и нека му бъде дадено името Зарахемла.

4 И всички онези, които идват от изток и от запад, и от север, и от юг, и имат желание да живеят в него, нека да получат свое наследство в същия, също както и в град Нашвил или в град Наву и във всичките колове, които Аз съм определил, казва Господ.

Отпечатай