Писания
Учение и Завети 65
назад напред

Раздел 65

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през октомври 1831 г. (History of the Church, 1:218). Пророкът обозначава това откровение като молитва.

1–2, Ключовете на царството Божие са поверени на човека на земята и делото на Евангелието ще възтържествува; 3–6, Хилядолетното небесно царство ще дойде и ще се присъедини към Божието царство на земята.

1 Вслушайте се, и ето глас като на някой, изпратен свише, Който е могъщ и силен и достига до краищата на земята, да, чийто глас е към човеците: аПодгответе пътя на Господа, направете прави пътеките Му.

2 аКлючовете на бцарството Божие са поверени на човека на земята и оттам евангелието ще се затъркаля към краищата на земята, както вкамъкът, който е изсечен от планината не с ръце, ще се търкаля, докато не гизпълни цялата земя.

3 Да, глас, който вика:Подгответе пътя на Господа, пригответе авечерята на Агнеца, пригответе се за бМладоженеца.

4 Молете се на Господа, призовавайки святото Му име, известявайте изумителните Му дела сред людете.

5 Призовавайте Господа, та царството Му да може да напредва на земята, та обитателите ѝ да го приемат и да са готови за идните дни, през които Синът Човешки ще се аспусне в небето, боблечен в яркостта на вславата Си, за да посрещне гцарството Божие, което е установено на земята.

6 Затова нека ацарството Божие напредва, та бцарството небесно да може да дойде, тъй че Ти, о, Боже, да може да бъдеш прославен в небесата и на земята, та враговете Ти да може да бъдат покорени, защото вТвоя е почитта, силата и славата во веки веков. Амин.