Писания
Учение и завети 65


Раздел 65

Откровение за молитвата, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, на 30 октомври 1831 г.

1–2, Ключовете на царството Божие са поверени на човека на земята и делото на Евангелието ще възтържествува; 3–6, Хилядолетното небесно царство ще дойде и ще се присъедини към Божието царство на земята.

1 Вслушайте се, и ето глас като на някой, изпратен свише, Който е могъщ и силен и достига до краищата на земята, да, чийто глас е към човеците: Подгответе пътя на Господа, направете прави пътеките Му.

2 Ключовете на царството Божие са поверени на човека на земята и оттам евангелието ще се затъркаля към краищата на земята, както камъкът, който е изсечен от планината не с ръце, ще се търкаля, докато не изпълни цялата земя.

3 Да, глас, който вика: Подгответе пътя на Господа, пригответе вечерята на Агнеца, пригответе се за Младоженеца.

4 Молете се на Господа, призовавайки святото Му име, известявайте изумителните Му дела сред людете.

5 Призовавайте Господа, та царството Му да може да напредва на земята, та обитателите ѝ да го приемат и да са готови за идните дни, през които Синът Човешки ще се спусне в небето, облечен в яркостта на славата Си, за да посрещне царството Божие, което е установено на земята.

6 Затова нека царството Божие напредва, та царството небесно да може да дойде, тъй че Ти, о, Боже, да може да бъдеш прославен в небесата и на земята, та враговете Ти да може да бъдат покорени, защото Твоя е почитта, силата и славата во веки веков. Амин.

Отпечатай