Писания
Учение и Завети 52


Раздел 52

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на старейшините на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 7 юни 1831 г. (History of the Church, 1:175–179). В Къртлънд се провежда конференция, която започва на 3-ти и свършва на 6-ти юни. На тази конференция са направени първите специални поставяния в службата висш свещеник; някои проявления на лъжливи и мамещи духове са отбелязани и порицани.

1–2, Следващата конференция е определена да се проведе в Мисури; 3–8, Направени са назначения някои старейшини да пътуват заедно; 9–11, Старейшините трябва да поучават на това, което са писали апостолите и пророците; 12–21, Онези, които са просветлени от Духа, принасят плодове на възхвала и мъдрост; 22–44, Назначени са различни старейшини да тръгнат да проповядват Евангелието, докато пътуват към Мисури за конференцията.

1 Ето, тъй казва Господ на старейшините, които Той е апризовал и избрал в тези последни дни чрез гласа на Своя Дух,

2 казвайки: Аз, Господ, ще ви сторя знайно какво искам да вършите от сега до следващата конференция, която ще се проведе в Мисури, на аземята, която Аз ще бпосветя на народа Си, които са востатък на Яков, и на онези, които са наследници според гзавета.

3 Затова истина ви казвам, нека Моите служители Джозеф Смит-младши и Сидни Ригдън предприемат пътуването си веднага щом могат да се направят приготовленията, за да напуснат домовете си и отпътуват за земята Мисури.

4 И доколкото те са Ми верни, ще им бъде сторено знайно какво да вършат;

5 и също, доколкото те са верни, ще им бъде сторена знайна аземята на вашето наследство.

6 И доколкото те не са верни, ще бъдат отхвърлени, тъкмо както Аз искам, според както Ми се види за добре.

7 И отново, истина ви казвам, нека Моят служител Лаймън Уайт и Моят служител Джон Корил предприемат скоро своето пътуване;

8 И също Моят служител Джон Мърдок и Моят служител Хайръм Смит да предприемат пътуването си към същото място през Детройт.

9 И нека те пътуват оттам, проповядвайки словото по пътя, като не казват анищо друго освен това, което бпророците и апостолите са писали и това, на което ги поучава вУтешителят чрез молитва с вяра.

10 Нека те тръгнат адвама по двама и тъй нека да проповядват по пътя, на всяко събрание, кръщавайки с бвода и с полагане на връце край водата.

11 Защото тъй казва Господ: Аз ще съкратя делото Си в аправедност, защото идват дните, когато ще изведа правосъдието към победа.

12 И нека служителят Ми Лаймън Уайт да внимава, защото Сатана иска да го апресее като плява.

13 И ето, този, който е аверен, ще бъде направен управник над много неща.

14 И отново, Аз ще ви дам образец във всички неща, за да не може да бъдете измамени, защото Сатана е навсякъде по земята и той тръгва, мамейки народите,

15 затова този, който се моли, чийто дух е акаещ се, същият е бприет от Мен, ако се подчинява на вобредите Ми.

16 Този, който говори, чийто дух е каещ се, чиято реч е кротка и назидава, същият е от Бога, ако той се подчинява на обредите Ми.

17 И отново, този, който трепери под силата Ми, ще бъде направен асилен и ще принесе плодове на възхвала и бмъдрост, съгласно откровенията и истините, които Аз съм ви дал.

18 И отново, този, който е победен и ане принася плодове тъкмо съгласно този образец, не е от Мен.

19 Затова по този образец ше апознавате духовете във всички случаи под цялото небе.

20 И са дошли дните, когато на човеците ще им бъде асторено според вярата им.

21 Ето, тази заповед е дадена на всички старейшини, които Аз съм избрал.

22 И отново, истина ви казвам, нека Моят служител аТомас Б. Марш и Моят служител Езра Теър също да предприемат пътуването си, проповядвайки словото по пътя към тази същата земя.

23 И отново, нека Моят служител Айзък Морли и Моят служител Езра Буут да предприемат пътуването си, също проповядвайки по пътя към тази същата земя.

24 И отново, нека Моите служители аЕдуард Партридж и Мартин Харис да предприемат пътуването си с Моите служители Сидни Ригдън и Джозеф Смит-младши.

25 Нека Моите служители Дейвид Уитмър и Харви Уитлок също да предприемат пътуването си и да проповядват по пътя към тази същата земя.

26 И нека Моите служители аПарли П. Прат и бОрсън Прат да предприемат пътуването си и да проповядват по пътя тъкмо до тази същата земя.

27 И нека Моите служители Соломън Хенкок и Симиън Картър също да предприемат пътуването си до тази същата земя и да проповядват по пътя.

28 Нека Моите служители Едсън Фулър и Джейкъб Скот също да предприемат пътуването си.

29 Нека Моите служители Ливай В. Хенкок и Зебеди Колтрин също да предприемат пътуването си.

30 Нека Моите служители Рейнолдс Кахуун и Самуел Х. Смит също да предприемат пътуването си.

31 Нека Моите служители Уилър Болдуин и Уйлям Картър също да предприемат пътуването си.

32 И нека Моите служители аНюъл Найт и Селая Дж. Грифин да бъдат и двамата поставени и също да преприемат пътуването си.

33 Да, истина казвам, нека всички тези да предприемат пътуването си към едно място по различните си пътища, и един човек не трябва да гради на аосновата на друг, нито да пътува по пътя на друг.

34 Този, който е верен, същият ще бъде запазен и благословен с много аплод.

35 И отново, казвам ви, нека Моите служители Джозеф Уейкфилд и Соломън Хъмфри да предприемат пътуването си към източните земи.

36 Нека се трудят със семействата си, като не апровъзгласяват нищо друго, освен пророците и апостолите, това, което те са бвидели и чули, и в което ввярват с най-голяма сигурност, та пророчествата да може да бъдат изпълнени.

37 Като следствие от прегрешение, нека онова, което беше дадено на Химън Басет, да му бъде аотнето и да бъде поставено на главата на Саймъндс Райдър.

38 И отново, истина ви казвам, нека Джаред Картър бъде апоставен свещеник и също Джордж Джеймс бъде поставен бсвещеник.

39 Нека останалите от старейшините да абдят над църквите и провъзгласяват словото в областите около тях; и нека те да се трудят със собствените си ръце, за да няма вършене на бидолопоклонничество, нито на нечестие.

40 И във всичко си спомняйте за абедните и бнуждаещите се, за болните и огорчените, защото този, който не върши тези неща, същият не е Мой ученик.

41 И отново, нека Моите служители Джозеф Смит-младши и Сидни Ригдън, и Едуард Партридж вземат със себе си апрепоръка от църквата. И нека бъде придобита една, също и за Моя служител Оливър Каудъри.

42 И тъй, тъкмо както Аз съм казал, ако сте верни, ще се съберете заедно, за да се радвате в земята аМисури, която е земята на вашето бнаследство, която сега е земята на враговете ви.

43 Но ето, Аз, Господ, ще ускоря града във времето му и ще увенчая верните с арадост и с ликуване.

44 Ето, Аз съм Исус Христос, Синът Божий, и Аз ще ги аиздигна в последния ден. Тъкмо тъй. Амин.