Писания
Учение и завети 122


Раздел 122

Господното слово към Джозеф Смит, Пророка, докато е затворник в затвора в Либърти, щата Мисури. Този раздел е откъс от послание до Църквата с дата 20 март 1839 г. (вж. въведението към раздел 121).

1–4, Краищата на земята ще разпитват за името на Джозеф Смит; 5–7, Всички негови опасности и усилия ще му дадат опит и ще бъдат за негово добро; 8–9, Синът Човешки слезе по-долу от всички тях.

1 Краищата на земята ще разпитват за името ти и безумци ще ти се присмиват, и пъкълът ще се бори против теб,

2 докато чистите по сърце и мъдрите, и благородните, и добродетелните ще търсят постоянно съвет и власт, и благословии от ръцете ти.

3 И твоите хора никога не ще се обърнат срещу теб от свидетелството на предатели.

4 И въпреки че тяхното влияние ще те хвърли в трудности, зад решетки и стени, ти ще бъдеш на почит, освен само за кратко време, а гласът ти сред твоите врагове ще бъде по-страшен от този на свиреп лъв, поради твоята праведност и твоят Бог ще стои до теб во веки веков.

5 И ако ти си призован да минеш през горест, ако си в опасност сред неверни братя, ако си в опасност сред крадци, ако си в опасност по суша или по море,

6 ако си обвинен с всякакъв вид лъжливи обвинения, ако враговете ти те връхлетят и те откъснат от общение с баща ти и майка ти, с братята и сестрите ти, и ако с изваден меч враговете ти те откъснат от лоното на жена ти и на потомството ти, и твоят по-голям син, въпреки че е само на шест години, се хване за дрехата ти и каже: Татко мой, татко мой, защо не можеш да останеш с нас? О, татко мой, какво ще правят тези човеци с теб, и ако след това го отблъснат с меч от теб, а ти бъдеш завлечен в тъмница и враговете ти дебнат около теб като вълци за кръвта на агне;

7 и ако бъдеш хвърлен в яма или в ръцете на убийци, и ти бъде наложена смъртна присъда, ако бъдеш хвърлен в бездната, ако бурните вълни заговорничат против теб, ако свирепите ветрове станат твой враг, ако небесата почернеят и всички стихии се обединят, за да преградят пътя, и най-вече, ако самите челюсти на пъкъла разтворят широко уста за теб, знай, сине Мой, че всички тези неща ще ти дадат опит и ще бъдат за твое добро.

8 Синът Човешки слезе по-ниско от всички тях. Ти по-велик ли си от Него?

9 Ето защо, остани в пътя си и свещеничеството ще остане с теб, защото техните предели са определени и те не могат да ги преминат. Дните ти се знаят и годините ти няма да бъдат изброени по-малко, ето защо, не се бой от това, което човек може да стори, защото Бог ще бъде с теб во веки веков.

Отпечатай