Писания
Учение и Завети 54


Раздел 54

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Нюъл Найт в Къртлънд, щата Охайо, през юни 1831 г. (History of the Church, 1:180–181). Членове на Църквата от клона в Томсън, щата Охайо, имат разногласия по въпроси, свързани с посвещаването на имущества. Проявяват се себелюбие и алчност и Лиман Копли нарушава своя завет да посвети голямата си ферма като място за наследство на светиите, пристигащи от Колсвил, щата Ню Йорк. Езра Теър също участва в спора. Вследствие на това, Нюъл Найт (президент на клона в Томсън) и други старейшини отиват при Пророка, за да го попитат какво да правят. Пророкът запитва Господ и получава следното откровение. (Виж раздел 56, който е продължение по въпроса).

1–6, Светиите трябва да спазват евангелския завет, за да спечелят милост; 7–10, Те трябва да са търпеливи в изпитанията.

1 Ето, тъй казва Господ, тъкмо аАлфа и Омега, началото и краят, тъкмо Този, Който беше бразпнат за греховете на света.

2 Ето, истина, истина ти казвам, служителю Мой Нюъл Найт, ти трябва да застанеш непоколебимо в службата, на която Аз съм те назначил.

3 И ако братята ти желаят да избегнат враговете си, нека се покаят за всичките си грехове и станат истински асмирени пред Мен и каещи се.

4 И тъй като азаветът, който те са сключили с Мен, е бил нарушен, тъкмо тъй той е станал бпразен и недействителен.

5 И горко на този, от когото идва това апрестъпление, защото щеше да бъде по-добре за него да беше се удавил в морската дълбина.

6 Но благословени са онези, които са спазили завета и са съблюдавали заповедта, защото те ще се сдобият с амилост.

7 Затова тръгнете сега и бягайте от земята, да не би враговете ви да дойдат на вас; и предприемете пътуването си, и назначете този, когото искате да бъде ваш водач и да се разплаща заради вас.

8 И тъй, вие ще предприемете пътуването си в областите на запад, към земята аМисури, до пределите на ламанитите.

9 И след като сте свършили да пътувате, ето, Аз ви казвам, потърсете си апрепитание както хората, докато Аз не приготвя място за вас.

10 И отново, бъдете атърпеливи в изпитанията, докато Аз не бдойда; и ето, Аз идвам скоро и Моята награда е у Мен, и тези, които са Ме впотърсили отрано, ще намерят гпокой за душите си. Тъкмо тъй. Амин.