Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 138


Tiết 138

Khải tượng ban cho Chủ Tịch Joseph F. Smith, tại Salt Lake City, Utah, ngày 3 tháng Mười năm 1918. Trong bài nói chuyện mở đầu Đại Hội Trung Ương Bán Niên lần thứ 89 của Giáo Hội, vào ngày 4 tháng Mười năm 1918, Chủ Tịch Smith tuyên bố rằng ông đã nhận được một số lần giao tiếp từ thiên thượng trong những tháng trước đó. Một trong những truyền thông này, đề cập về việc Đấng Cứu Rỗi viếng thăm các linh hồn của những người chết trong khi thể xác của Ngài còn nằm ở trong ngôi mộ, Chủ Tịch Smith đã nhận được ngày hôm trước. Điều này đã được viết ngay sau khi buổi đại hội kết thúc; Vào ngày 31 tháng Mười năm 1918, nó được trình bày cho các cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Hội Đồng Mười Hai Vị và Vị Tộc Trưởng, và nó được họ đồng thanh chấp nhận.

1–10, Chủ Tịch Joseph F. Smith suy ngẫm về các bức thư của Phi E Rơ và sự viếng thăm của Chúa chúng ta ở thế giới linh hồn; 11–24, Chủ Tịch Smith trông thấy những người chết ngay chính tụ họp tại thiên đàng và giáo vụ của Đấng Ky Tô ở giữa họ; 25–37, Cách thức việc thuyết giảng phúc âm được tổ chức ở giữa những linh hồn này; 38–52, Ông trông thấy A Đam, Ê Va và nhiều thánh tiên tri trong thế giới linh hồn là những người coi trạng thái linh hồn của mình trước sự phục sinh là một hình thức nô lệ; 53–60, Những người chết ngay chính ở thời nay tiếp tục những việc làm của họ trong thế giới linh hồn.

1 Vào ngày Ba tháng Mười, năm 1918, tôi ngồi trong phòng suy ngẫm về thánh thư.

2 Và ngẫm nghĩ về sự hy sinh chuộc tội lớn lao mà Vị Nam Tử của Thượng Đế đã thực hiện để cứu chuộc thế gian;

3 tình thương yêu bao la và kỳ diệu mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã biểu hiện qua sự giáng thế của Đấng Cứu Chuộc;

4 Để qua sự chuộc tội của Ngài, và nhờ tuân theo các nguyên tắc phúc âm mà loài người có thể được cứu rỗi.

5 Trong khi tôi đang đắm chìm trong suy tư như vậy, tâm trí tôi nhớ lại những bức thư của Sứ Đồ Phi E Rơ gửi cho các thánh hữu thời xưa sống rải rác khắp trong xứ Bông, Ga La Ti, Cáp Ba Đốc và những miền khác của Á Châu, nơi mà phúc âm đã được thuyết giảng sau khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá.

6 Tôi mở Kinh Thánh ra đọc các chương ba và bốn trong bức thư thứ nhất của Phi E Rơ, và trong khi tôi đọc tôi đã bị cảm xúc lớn lao hơn bao giờ hết với những đoạn sau đây:

7 “Vả Đấng Ky Tô cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Thượng Đế; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống:

8 “Ấy cũng bởi một linh hồn đó, Ngài đi rao giảng cho các linh hồn bị ;

9 “Tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô Ê, khi Thượng Đế nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.” (1 Phi E Rơ 3:18–20)

10 “Vì ấy bởi điều đó mà phúc âm cũng được giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Thượng Đế về phần hồn.” (1 Phi E Rơ 4:6)

11 Trong khi tôi đang suy ngẫm về những điều đã viết này, thì mắt hiểu biết của tôi được mở ra, và Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi, và tôi thấy muôn triệu kẻ chết, cả nhỏ và lớn.

12 Và muôn vàn linh hồn những người công minh quy tụ lại một chỗ với nhau, họ là những người đã trung thành với chứng ngôn về Giê Su trong khi họ còn sống trên thế gian;

13 Và là những người đã hy sinh giống theo sự hy sinh lớn lao của Vị Nam Tử của Thượng Đế, và đã chịu hoạn nạn vì danh của Đấng Cứu Chuộc của họ.

14 Tất cả những người này đã rời bỏ cuộc sống hữu diệt, với một niềm hy vọng chắc chắn về sự phục sinh vinh quang, qua ân điển của Thượng Đế Đức Chúa ChaCon Độc Sinh của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô.

15 Tôi trông thấy lòng họ tràn đầy sự vui mừng và sung sướng, và cùng nhau hân hoan bởi vì giờ giải thoát họ đã gần kề.

16 Họ tụ họp lại chờ đợi Vị Nam Tử của Thượng Đế đến thế giới linh hồn, để tuyên phán về sự cứu chuộc họ ra khỏi những dây trói buộc của sự chết.

17 Bụi đất ngủ yên của họ sẽ được khôi phục lại hình thể toàn hảo, xương hiệp lại với xương và bên trên thì có gân với thịt. Linh hồn và thể xác sẽ được kết hợp lại với nhau và không bao giờ bị phân rẽ nữa, để họ có thể nhận được niềm vui trọn vẹn.

18 Trong khi đám người đông đảo này đang đợi chờ và trò chuyện với nhau, cùng vui mừng về giờ giải thoát của họ ra khỏi những xiềng xích của sự chết, thì Vị Nam Tử của Thượng Đế hiện ra rao truyền sự tự do cho những kẻ bị giam cầm là những kẻ đã trung thành;

19 Và nơi đó Ngài đã thuyết giảng cho họ biết về phúc âm vĩnh viễn, giáo lý về sự phục sinh và sự cứu chuộc nhân loại khỏi sự sa ngã, và khỏi những tội lỗi cá nhân với điều kiện là biết hối cải.

20 Nhưng đối với những kẻ tà ác Ngài không đi tới, và giữa những kẻ không tin kính và không biết hối cải là những kẻ đã tự làm ô uế mình khi còn ở trong xác thịt, Ngài không cất tiếng nói của Ngài lên;

21 Và những kẻ phản nghịch là những kẻ đã chối bỏ những lời chứng và những lời cảnh cáo của các vị tiên tri thời xưa, cũng không nhìn thấy được sự hiện diện của Ngài, và cũng không ngắm được nét mặt của Ngài.

22 Giữa những linh hồn này thì sự tối tăm chế ngự, còn giữa đám người ngay chính thì có sự an bình;

23 Và các thánh hữu vui mừng về sự cứu chuộc của họ, và quỳ xuống và xưng Vị Nam Tử của Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc và Đấng Giải Cứu họ thoát khỏi sự chết và các xiềng xích của ngục giới.

24 Gương mặt của họ sáng lòa, và hào quang từ nơi hiện diện của Chúa tỏa ra trên họ, và họ hát ngợi khen thánh danh Ngài.

25 Tôi lấy làm kinh ngạc, vì tôi đã hiểu rằng Đấng Cứu Rỗi đã bỏ gần ba năm trong giáo vụ của mình giữa dân Do Thái và những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, để cố gắng giảng dạy phúc âm vĩnh viễn cho họ biết cùng kêu gọi họ hối cải;

26 Tuy nhiên, mặc dù những công việc phi thường và các phép lạ, cùng sự rao truyền lẽ thật của Ngài, bằng quyền năng và thẩm quyền lớn lao, nhưng chỉ có một số ít người lắng nghe tiếng nói của Ngài, và vui mừng vì sự hiện diện của Ngài, và tiếp nhận sự cứu rỗi nơi bàn tay của Ngài.

27 Trái lại, giáo vụ của Ngài ở giữa những người đã chết chỉ giới hạn trong một thời gian ngắn từ lúc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá đến lúc Ngài phục sinh mà thôi;

28 Và tôi suy ngẫm những lời của Phi E Rơ—nói rằng Vị Nam Tử của Thượng Đế đi thuyết giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô Ê, khi Thượng Đế nhịn nhục chờ đợi—và tự hỏi có thể nào Ngài đi thuyết giảng cho những linh hồn đó và thực hiện công việc cần thiết giữa họ chỉ trong một thời gian quá ngắn như vậy được.

29 Và trong khi tôi còn đang tự hỏi như vậy, thì mắt tôi được mở ra và sự hiểu biết của tôi được gia tăng, và tôi thấy rằng Chúa đâu có thân hành đi giữa những kẻ tà ác và những kẻ bất tuân là những kẻ đã chối bỏ lẽ thật, để giảng dạy cho họ;

30 Nhưng này, ở giữa những người ngay chính, Ngài đã tổ chức các lực lượng của Ngài cùng chỉ định các sứ giả, khoác cho họ quyền năng và thẩm quyền, và ủy thác cho họ ra đi mang ánh sáng phúc âm đến với những kẻ ở trong bóng tối, nghĩa là tất cả những linh hồn con người; và phúc âm được thuyết giảng cho người chết là như vậy.

31 Và các sứ giả được chọn đã ra đi rao truyền ngày ban ơn của Chúa và rao truyền sự tự do cho những kẻ bị giam cầm, là những kẻ bị ràng buộc, nghĩa là cho tất cả những ai biết hối cải tội lỗi của mình và tiếp nhận phúc âm.

32 Phúc âm đã được thuyết giảng như vậy cho những ai đã chết trong tội lỗi của mình mà không có sự hiểu biết về lẽ thật, hay trong sự phạm giới, vì đã chối bỏ các tiên tri.

33 Những linh hồn này được giảng dạy về đức tin nơi Thượng Đế, hối cải tội lỗi, phép báp têm làm thay để được xá miễn tội lỗi, ân tứ Đức Thánh Linh qua phép đặt tay,

34 Và tất cả các nguyên tắc khác của phúc âm mà họ cần phải biết để tự làm cho mình xứng đáng ngõ hầu họ có thể được xét đoán theo loài người về phần xác, nhưng được sống theo Thượng Đế về phần hồn.

35 Và như thế phúc âm được tiết lộ ở giữa người chết, cả nhỏ và lớn, kẻ bất chính cũng như người trung thành, mà sự cứu chuộc đã được thực hiện qua sự hy sinh của Vị Nam Tử của Thượng Đế trên thập tự giá.

36 Do đó tôi được biết rằng Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, trong thời gian thăm viếng của Ngài ở thế giới linh hồn, đã dùng thì giờ của Ngài để giáo huấn và chuẩn bị cho những linh hồn của các vị tiên tri trung thành là những người đã làm chứng về Ngài khi họ còn ở trong xác thịt;

37 Để họ có thể mang sứ điệp về sự cứu chuộc đến cho tất cả những người chết, là những người mà Ngài không thể thân hành đến với họ được, vì sự phản nghịch và sự phạm giới của họ, ngõ hầu qua sự phục vụ của các tôi tớ của Ngài mà họ cũng có thể nghe được những lời của Ngài.

38 Trong số những vĩ nhân phi thường đang quy tụ lại trong cuộc nhóm họp hết sức lớn lao này của những người ngay chính có Tổ Phụ A Đam, là Đấng Thượng Cổ và cha của tất cả mọi người,

39 Và Tổ Mẫu Ê Va của chúng ta đầy vinh quang, cùng với nhiều người con gái trung thành của bà, là những người đã sống qua các thời đại và tôn thờ Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống.

40 A Bên, vị tuẫn đạo đầu tiên, và cả em trai của ông là Sết, một trong những người phi thường, và là hình ảnh trung thực của cha mình là A Đam, cũng có mặt ở đó.

41 Nô Ê, người đã cảnh cáo dân chúng về nạn lụt; Sem, thầy tư tế thượng phẩm cao trọng; Áp Ra Ham, tổ phụ của những kẻ trung thành; Y Sác, Gia Cốp, và Môi Se, ngurời làm luật nổi tiếng của Y Sơ Ra Ên;

42 Ê Sai, người rao truyền bằng lời tiên tri rằng Đấng Cứu Chuộc đã được xức dầu để chữa lành cho những kẻ đau khổ, để rao truyền sự tự do cho những kẻ bị giam cầm, và mở cửa cho những kẻ bị ràng buộc, cũng có mặt ở đó.

43 Hơn nữa, Ê Xê Chi Ên, trong một khải tượng người được cho thấy một thung lũng lớn đầy những hài cốt, mà những hài cốt này sẽ được khoác lên bằng xác thịt để sống lại trong kỳ phục sinh của kẻ chết, như những người đang sống vậy;

44 Đa Ni Ên, người thấy trước và tiên đoán về việc thiết lập vương quốc của Thượng Đế trong những ngày sau, và vương quốc đó sẽ không bao giờ bị hủy diệt nữa cũng như sẽ không được ban cho những người nào khác;

45 Ê Li, người đã ở cùng với Môi Se trên Núi Biến Hình;

46 Ma La Chi, vị tiên tri đã làm chứng về sự hiện đến của Ê Li—và là người mà Mô Rô Ni cũng nói đến với Tiên Tri Joseph Smith, khi loan báo rằng vị ấy sẽ đến trước khi ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy ra—cũng có mặt ở đó.

47 Tiên Tri Ê Li sẽ gieo vào lòng con cái những lời đã được hứa với các tổ phụ của chúng,

48 Báo trước về công việc vĩ đại sẽ được thực hiện trong các đền thờ của Chúa trong gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn, để cứu chuộc kẻ chết, và gắn bó các con cái với cha mẹ chúng, kẻo cả thế gian này sẽ bị đánh bằng sự rủa sả và bị tận diệt khi Ngài đến.

49 Tất cả những linh hồn này và nhiều linh hồn nữa, ngay cả các vị tiên tri đã sống giữa dân Nê Phi và đã làm chứng về sự hiện đến của Vị Nam Tử của Thượng Đế, đang đứng hòa lẫn trong buổi nhóm họp lớn lao này và đợi chờ sự giải thoát họ,

50 Vì những người chết đã coi việc tách rời lâu dài linh hồn khỏi thể xác của mình là một hình thức nô lệ.

51 Những linh hồn này được Chúa giảng dạy, và ban cho quyền năng để sống lại, sau sự phục sinh của Ngài từ cõi chết, để bước vào vương quốc của Cha Ngài, là nơi họ sẽ được đội mão triều thiên bằng sự bất diệtcuộc sống vĩnh cửu,

52 Và từ đó về sau tiếp tục việc làm của mình theo như đã được Chúa hứa, và làm những người dự phần vào tất cả mọi phước lành mà đã được dành sẵn cho những ai yêu mến Ngài.

53 Tiên Tri Joseph Smith, và cha tôi, Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, và những linh hồn chọn lọc khác là những người đã được dành sẵn để xuống thế gian trong thời kỳ trọn vẹn hầu tham dự vào việc đặt nền móng của công việc vĩ đại ngày sau,

54 Kể cả việc xây cất các đền thờ và thực hiện các giáo lễ trong những nơi đó để cứu chuộc kẻ chết, cũng có mặt trong thế giới linh hồn.

55 Tôi thấy họ cũng ở trong số những bậc vĩ nhân cao quý, là những người đã được lựa chọn từ lúc khởi đầu để làm những người lãnh đạo trong Giáo Hội của Thượng Đế.

56 Ngay cả trước khi họ sinh ra, họ cùng với nhiều người khác, đã nhận được các bài học đầu tiên trong thế giới linh hồn và được chuẩn bị để xuống thế gian vào kỳ định của Chúa để lao nhọc trong vườn nho của Ngài ngõ hầu cứu rỗi linh hồn con người.

57 Tôi trông thấy các anh cả trung thành của gian kỳ này, khi họ rời khỏi cuộc sống hữu diệt, tiếp tục công việc thuyết giảng phúc âm về sự hối cải và sự cứu chuộc, qua sự hy sinh của Con Độc Sinh của Thượng Đế, giữa những linh hồn đang ở trong bóng tối và dưới vòng nô lệ của tội lỗi trong thế giới bao la của những linh hồn người chết.

58 Những người chết nào hối cải sẽ được cứu chuộc, qua sự tuân theo các giáo lễ của ngôi nhà Thượng Đế.

59 Và sau khi họ đã trả xong hình phạt về những sự phạm giới của mình, và được tẩy sạch, họ sẽ nhận được phần thưởng tùy theo việc làm của họ, vì họ là những người thừa kế sự cứu rỗi.

60 Khải tượng về sự cứu chuộc người chết đã được tỏ cho tôi thấy là như vậy, và tôi xin làm chứng, và tôi biết rằng sự làm chứng này là trung thực, nhờ phước lành của Chúa, và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, là Chúa Giê Su Ky Tô, quả thật vậy. A Men.