ด้วยประหลาดใจ
  Footnotes

  102

  ด้วยประหลาดใจ

  แจ่มใส

  1. ด้วยประหลาดใจนักปราชญ์มองไป

  ดวงดาวสกาวในเวหน

  น้อมตนยินดีแสนสุกราตรี

  แว่วยินเทพร้องก้องเบื้องบน

  [Chorus]

  โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม

  2. โดยแสงแห่งดาวรีบเร่งเดินก้าว

  ตามหารางหญ้าน้อยค่าหนา

  ณเตียงต่ำต้อยมีทารกน้อย

  ทรงเป็นกุมาราแปลกตา

  [Chorus]

  โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม

  3. ทั่วโลกแดนไกลยังทราบข่าวได้

  เรื่องราวศักดิ์สิทธิ์กาลนานมา

  เสียงเพลงแห่งสิริของเทพไท

  ยังคงร้องในทุกภาษา

  [Chorus]

  โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม

  4. ดวงดาวจากฟ้าส่องแสงไกลมา

  ทั่วทุกแหล่งหล้านภาลัย

  จักไม่ยุดส่องจนสันติครอง

  ทั่วท้องโลกาเนืองนองไป

  [Chorus]

  โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม

  เนื้อร้องและทำนอง : นิรนาม, Laudis Corona, บอสตัน, 1885

  มัทธิว 2:1–11