จงมาร่าเริงยินดี
  Footnotes

  3

  จงมาร่าเริงยินดี

  ชื่นบาน

  1. จงมาร่าเริงยินดีวันที่ความรอดมาถึง

  เราจึงมิต้องเที่ยวเร่ดังคนจรต่อไป

  ข่าวใหญ่ยิ่งประกาศก้องแก่ผองเราและทุกชาติ

  ไม่ช้าชั่วโมงไถ่อันสดใสใกล้เข้ามา

  เมื่อมวลสิ่งที่สัญญาจักมาสู่สิทธิชน

  เขาจะพ้นคนรบกวนจากเช้าจวบยามเย็น

  ความเด่นของโลกาจะปรากฏดั่งสวนอีเดน

  พระเยซูจักตรัสแก่มวลอิสเรล “คืนเรือน”

  2. เราจักรักกันและกันรักไม่เสแสร้งอำพราง

  เลิกร้างการทำชั่วร้ายและหมายใจปรองดอง

  เมื่อผองคนบาปมหันต์กำลังหวั่นกลัวตัวสั่น

  เรานั้นจักรอดูวันพระผู้ช่วยจะมา

  เมื่อมวลสิ่งที่สัญญาจักมาสู่สิทธิชน

  เขาจะพ้นคนรบกวนจากเช้าจวบยามเย็น

  ความเด่นของโลกาจะปรากฏดั่งสวนอีเดน

  พระเยซูจักตรัสแก่มวลอิสเรล “คืนเรือน”

  3. เราวางใจในพระพาหุของพระเยโฮวาห์

  พาเราผ่านความลำบากมืดมนในยุคนี้

  ภายหลังภัยพิบัติและการเก็บเกี่ยวเสร็จราบรื่น

  เราฟื้นพร้อมคนเที่ยงธรรมวันพระผู้ช่วยมา

  แล้วมวลสิ่งที่สัญญาจักมาสู่สิทธิชน

  เขาครองมงกุฎตนกับเทพไท้ในสวรรค์

  ความเด่นของโลกาจะปรากฏดั่งสวนอีเดน

  พระคริสต์และเหล่าชนจักรวมตนเป็นหนึ่งเดียว

  เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, 1792–1872 รวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835

  ทำนอง : เฮนรี ทัคเกอร์

  โมเสส 7:61–67

  หลักแห่งความเชื่อ 1:10