พระเจ้าขอข้าตามพระองค์
  Footnotes

  106

  พระเจ้าขอข้าตามพระองค์

  อ่อนโยน

  1. พระผู้ช่วยขอข้าเรียนรักพระองค์เดิมตามทางทรงสอนสั่ง

  หยุดเพื่อช่วยเหลือยกคนหมดหวังเพื่อหากำลังเสริมเพิ่มขึ้น

  พระผู้ช่วยขอข้าเรียนรักพระองค์ ข้าจะตามพระองค์

  2. ข้าเป็นใครใยไปตัดสินพี่น้องเมื่อยังบกพร่องนานา?

  ในใจเงียบงันนั้นซ่อนโศกาซึ่งดวงตาค้นหาไม่พบ

  ข้าเป็นใครใยไปตัดสินพี่น้อง? ข้าจะตามพระองค์

  3. ข้าจะคอยอุ้มชูดูแลพี่น้องจะเรียนท่องการเยียวยา

  ใจข้าจะอารีมีเมตตาต่อผู้อ่อนล้าผู้บาดเจ็บ

  ข้าจะคอยอุ้มชูดูแลพี่น้อง ข้าจะตามพระองค์

  4. พระผู้ช่วยขอข้ารักใคร่พี่น้องเนืองนองดั่งพระรักข้า

  โปรดนำทางและให้พลังกล้าเพราะข้าจะรับใช้พระองค์

  พระผู้ช่วยขอข้ารักใคร่พี่น้อง ข้าจะตามพระองค์

  เนื้อร้อง : ซูแซน อีแวนส์ แมคคลาวด์, เกิด 1945 © 1985 ศยส.

  ทำนอง : เค. นิวเอลล์ เดย์ลีย์, เกิด 1939 © 1985 ศยส.

  ยอห์น 13:34–35

  ยอห์น ฉบับที่หน่ึง 3:16–19

  ยอห์น ฉบับที่หน่ึง 4:21