ฉันทำความดีบ้างหรือไม่?
  Footnotes

  109

  ฉันทำความดีบ้างหรือไม่?

  แจ่มใส

  1. ฉันทำความดีบ้างหรือไม่ในโลกวันนี้? ฉันปรานีคนขัดสนบ้างไหม?

  ฉันได้ปลอบคนหมองหม่น ช่วยคนให้เบิกบานไหม?

  หากไม่ฉันล้มเหลวแน่นา

  มีภาระใครถูกแบ่งไปไหมวันนี้เพราะว่าฉันยินดีที่จะช่วย?

  คนเจ็บป่วยระทวยแรงล้า ถูกรักษาหรือเปล่า?

  เมื่อเขาอยากให้ช่วยฉันอยู่นั่นไหม?

  [Chorus]

  แล้วรีบตื่นทำมากขึ้นอีกหน่อย

  อย่าคอยฝันแต่สวรรค์เลิศล้ำ

  การทำดีเป็นความเพลิดเพลินสุขสันต์เกินจะเปรียบปาน

  เป็นพรแห่งงานหน้าที่และรัก

  2. โอกาสทำงานมีมากมายรายรอบเดี๋ยวนี้ โอกาสดีต่างต่างกำลังรอคอย

  อย่าปล่อยมันผ่านเลยโดยเอ่ยวันหน้าข้าจะลองแต่ต้องไปและทำในวันนี้

  ราศีของมนุษย์คืองานและการให้

  การให้ความรักจักให้พรล้น

  คนที่ทำงานเท่านั้น ช่วยคนอื่นยืนยงยาว

  พระเจ้าจะทราบถึงงานดีทุกอย่าง

  [Chorus]

  แล้วรีบตื่นทำมากขึ้นอีกหน่อย

  อย่าคอยฝันแต่สวรรค์เลิศล้ำ

  การทำดีเป็นความเพลิดเพลินสุขสันต์เกินจะเปรียบปาน

  เป็นพรแห่งงานหน้าที่และรัก

  เนื้อร้องและทำนอง : วิลล์ แอล. ธอมพ์สัน, 1847–1909 ดัดแปลง

  ยากอบ 1:22, 27

  แอลมา 9:28