ช่วยข้าสอนได้ด้วยการดลใจ
  Footnotes

  141

  ช่วยข้าสอนได้ด้วยการดลใจ

  ศรัทธากล้า

  1. ช่วยข้าสอนได้ด้วยการดลใจ

  วอนพระให้พรนี้แก่ข้า

  ช่วยข้ายกจุดประสงค์ชีวา

  สู่ทางจ้าเจิดประเสริฐยิ่ง

  2. ช่วยข้าเอื้อมเพื่อนในความมืดดำ

  ช่วยข้านำเขาผ่านราตรี

  ช่วยข้าชี้ทางสู่รัศมี

  ด้วยแสงศรีของพระวิญญาณ

  3. ให้ใจข้าเปี่ยมด้วยความเข้าใจ

  ให้เสียงข้าคล้องเสียงของพระ

  แตะมือข้าด้วยน้ำจิตมิตรา

  อุ่นใจข้าด้วยรักสวรรค์

  4. ช่วยข้าหาลูกแกะที่หลงลับ

  ช่วยข้านำเขากลับคืนฝูง

  สอนข้าเป็นผู้เลี้ยงคอยผดุง

  ช่วยข้าบำรุงแกะพระองค์

  เนื้อร้องและทำนอง : โลริน เอฟ. วีลไรท์, เกิด 1909 © 1985, 1895 โลริน เอฟ. วีลไรท์, อนุญาตให้ทำสำเนาเพลงสวดนี้ เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้าน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการ พาณิชย์

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 43:15–16

  ยอห์น 21:15–17