ทุกชนชาติจงฟัง!
  Footnotes

  132

  ทุกชนชาติจงฟัง!

  อาจหาญ

  1. ทุกชนชาติจงฟัง! ฟังเสียงสวรรด์

  ทุกบรรดาชาติเพื่อชาวชนหรรษา!

  เหล่าเทพแห่งสิริร้องเพลงปรีดา

  “สัจจาฟื้นฟูอีกหน!”

  [Chorus]

  โอ้กิตติคุณเรืองสิริเจิดจ้า

  ส่องแสงสัจจาและรักจากเบื้องบน!

  แสงสวรรค์จ้าดุจแสงสุริยน

  ส่องทั่วสากลวันนี้

  2. ค้นหาในความมืดชนชาติร้องไห้

  พวกเขาได้เฝ้าคอยอรุณเจิดจ้า

  บัดนี้ล้วนยินดีราตรีลับลา

  สัจจาอยู่ในโลกอีก!

  [Chorus]

  โอ้กิตติคุณเรืองสิริเจิดจ้า

  ส่องแสงสัจจาและรักจากเบื้องบน!

  แสงสวรรค์จ้าดุจแสงสุริยน

  ส่องทั่วสากลวันนี้

  3. พระเจ้าเลือกเรารับใช้ในโลกา

  เราจะไปในบรรดาประชาชาติ

  เป็นพยานสัจจาอุรามุ่งมาด

  ประกาศพระคำศักดิ์สิทธิ์

  [Chorus]

  โอ้กิตติคุณเรืองสิริเจิดจ้า

  ส่องแสงสัจจาและรักจากเบื้องบน!

  แสงสวรรค์จ้าดุจแสงสุริยน

  ส่องทั่วสากลวันนี้

  เนื้อร้อง : ตามเนื้อร้องภาษาเยอรมันโดยหลุยส์ เอฟ. มูนซ์, 1847–1916 © 1985 ศยส.

  ทำนอง : จอร์จ เอฟ. รูท, 1820–1895

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 133:36–38

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 128:19–21