ไกลออกไป ณ ที่ราบจูดียา
  Footnotes

  103

  ไกลออกไป ณ ที่ราบจูดียา

  ปีติยินดี

  1. ไกลออกไปณที่ราบจูดียานั้น

  คนเลี้ยงแกะได้ยินเสียงเพลงสุขสันต์

  [Chorus]

  สรรเสริญพระเจ้า

  สรรเสริญพระเจ้า

  สรรเสริญพระเจ้าในที่สูงสุด

  สันติบนโลกและไมตรี

  สันติบนโลกและไมตรี

  2. เพลงไพเราะของความรักซึงไถ่เราพ้น

  ข่าวความเมตตาจากสวรรค์เบื้องบน

  [Chorus]

  สรรเสริญพระเจ้า

  สรรเสริญพระเจ้า

  สรรเสริญพระเจ้าในที่สูงสุด

  สันติบนโลกและไมตรี

  สันติบนโลกและไมตรี

  3. พระองค์เจ้าข้าเรากับเทพจะยินดี

  ช่วยให้เราร้องด้วยใจและเสียงดี

  [Chorus]

  สรรเสริญพระเจ้า

  สรรเสริญพระเจ้า

  สรรเสริญพระเจ้าในที่สูงสุด

  สันติบนโลกและไมตรี

  สันติบนโลกและไมตรี

  4. รีบเร่งเวลาเมื่อประชาจะร่วมใจ

  จากทั่วถิ่นฐานร้องเพลงสรรเสริญไป

  [Chorus]

  สรรเสริญพระเจ้า

  สรรเสริญพระเจ้า

  สรรเสริญพระเจ้าในที่สูงสุด

  สันติบนโลกและไมตรี

  สันติบนโลกและไมตรี

  เนื้อร้องและทำนอง : จอห์น เมนซีส์ แมคฟาร์เลน, 1833–1892

  ลูกา 2:8–20

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 45:71