คนที่ชี้นำทำเราดีขึ้น
  Footnotes

  123

  คนที่ชี้นำทำเราดีขึ้น

  คิดคำนึง

  1. คนที่ชี้นำทำเราดีขึ้นสะท้อนคืนถึงมหาเมตตา

  พระองค์ทรงส่งพรจากเมืองฟ้าทางวาจากับกรรมจากคนรัก

  2. รางวัลใดที่พระประทานให้พระคุณใดที่เรารู้จากจิต

  ยิ่งใหญ่ไปกว่าเพื่อนเหมือนพระคริสต์ที่หนุนชีวิตเสริมศรัทธาเรา

  3. เมื่อเพื่อนเช่นนั้นพลันล่วงลับลาเราตราความจำฉ่ำหวานศักดิ์สิทธิ์

  ไว้ในใจเราชั่วกาลนานนิจนี้พาเราชิดพระองค์ยิ่งขึ้น

  4. เพราะผองเพื่อนผู้อุทิศชีวีรักภักดีแต่นามพระผู้ไถ่

  อวยพรเรามีสันติรักใคร่เราจึงร่วมใจสรรเสริญพระคุณ

  เนื้อร้อง : แคเรน ลีนน์ เดวิดสัน, เกิด 1943 © 1985 ศยส.

  ทำนอง : เอ. ลอเรนซ์ ไลอัน, เกิด 1943 © 1985 ศยส.

  สุภาษิต 17:17

  สุภาษิต 4:18

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 42:45–46