ถูกเรียกให้รับใช้
  Footnotes

  126

  ถูกเรียกให้รับใช้

  มั่นใจ

  1. ถูกเรียกให้รับใช้องค์ราชาสวรรค์

  ถูกเลือกสรรให้เป็นพยานพระนาม

  เราเล่าเรื่องพระบิดากว้างไกลในคาม

  เราป่าวความรักพระกว้างไกล

  [Chorus]

  มุ่งหน้าอย่ายั้งมุ่งหน้าคราเรารุ่งโรจน์ในพระนาม

  มุ่งหน้าอย่ายั้งมุ่งหน้าคราเรารุ่งโรจน์ในพระนาม

  อย่าคร้ามรีบรุดอย่าคร้ามยามเราร่วมร้องซ้องเพลงชัย

  พระจะเป็นกำลังอย่ายั้งรีบรุดไปถูกเรียกใช้ราชา

  2. ถูกเรียกให้รู้จักพระพรมากหลากหลาย

  เหล่าบุตรชายหญิงลูกหลานของราชา

  เรานำสรรเสริญถวายด้วยใจปรีดา

  ชนวันทาพระนามศักดิ์สิทธิ์

  [Chorus]

  มุ่งหน้าอย่ายั้งมุ่งหน้าคราเรารุ่งโรจน์ในพระนาม

  มุ่งหน้าอย่ายั้งมุ่งหน้าคราเรารุ่งโรจน์ในพระนาม

  อย่าคร้ามรีบรุดอย่าคร้ามยามเราร่วมร้องซ้องเพลงชัย

  พระจะเป็นกำลังอย่ายั้งรีบรุดไปถูกเรียกใช้ราชา

  เนื้องร้อง : เกรซ กอร์ดอน, ดัดแปลง

  ทำนอง : วอลเตอร์ จี. ไทเลอร์

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 4:2–3

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 20:17–19