พระองค์ทรงฟื้น
  Footnotes

  92

  พระองค์ทรงฟื้น

  สง่างาม

  1. พระองค์ทรงฟื้น พระองค์ทรงฟื้น

  เราจงป่าวไปด้วยเสียงเพลง

  ทรงทำลายคุกความตายสามวัน

  โลกจึงพลันยินดีทั่วหน้า

  ชนะความตายและไถ่เรา

  องค์พระคริสต์เจ้าทรงมีชัย

  2. ทุกแหล่งหล้าพากันโมทนา

  พระชนะเราซ้องสรรเสริญ

  ใช่เพียงหายมืดมนไกลห่างเหิน

  แต่เกินแสงแห่งอรุณรุ่ง

  พลุ่งท่วมบูรพาม่วงแดง

  เปรียบเหมือนแสงของวันอิสเตอร์

  3. พระองค์ทรงฟื้นพระองค์ทรงฟื้น

  ทรงเปิดประตูสวรรค์ให้

  พระองค์ไถ่เราจากคุกยากไร้

  จนฟื้นสู่ภาวะศักดิ์สิทธิ์

  ยามแสงอิสเตอร์ฉายส่องมา

  ให้ดวงตาประกายชื่นบาน

  เนื้อร้อง : ซีซิล แฟรนเซส อเล็กแซนเดอร์, 1818–1895

  ทำนอง : โจชิม นีแอนเดอร์, 1650–1680

  มาระโก 16:6–7

  โมไซยาห์ 16:7–9