ดูเถิดพระผู้ไถ่ใหญ่ยิ่งม้วย
  Footnotes

  85

  ดูเถิดพระผู้ไถ่ใหญ่ยิ่งม้วย

  คารวะ

  1. ดูเถิดพระผู้ไถ่ใหญ่ยิ่งม้วย

  เพื่อช่วยทวยชนพ้นมวลมลทิน

  พลีชีวังหวังไถ่บาปคราบสิ้น

  พลีชีวังหวังไถ่บาปคราบสิ้น

  เพื่อชีวินคนรอดและเรืองรอง

  2. คนชั่วหัวเราะความปวดสาหัส

  เขาแทงพระปรัศว์ พระหัตถ์ พระบาท

  เขาหยันเยาะเย้ยเอ่ยคำปรามาส

  เขาหยันเยาะเย้ยเอ่ยอำปรามาส

  เขาคาดมงกุฎหนามบนพระเศียร

  3. แม้ถูกตรึงขึงแปลบปวดรวดร้าว

  พระองค์ไม่กล่าวเอ่ยเผยคำบ่น

  เพื่อทำหน้าที่มีให้เกิดผล

  เพื่อทำหน้าที่มีให้เกิดผล

  พระยอมตนตามแผนพระบิดา

  4. “พระบิดาเลื่อนถ้วยนี้จากข้า

  แต่หากบัญชาข้าจะดื่มหมด

  ข้าเสร็จการงานตามทรงกำหนด

  ข้าเสร็จการงานตามทรงกำหนด

  วอนโปรดรับวิญญาณของข้าไว้”

  5. พระองค์ทรงม้วยและด้วยฉับพลัน

  ตะวันอับอายไม่ฉายรังสี

  โลกสั่นและสรรพ์สิ่งยิ่งโศกี

  ต่อวจี “พระเจ้าองค์หนึ่งม้วย!”

  6. พระองค์ทรงชนม์เราก้มเกศา

  วันทารอบสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

  สิทธิชนยุคสุดท้ายหมายจิต

  ดำรงชีวิตตามพระประสงค์

  เนื้องร้อง : เอลิซา อาร์ สโนว์, 1804–1887

  ทำนอง : จอร์จ แคร์เลสส์, 1839–1932

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 18:11

  ลูกา 22:42

  ลูกา 23:46