เรามุ่งหน้าสู่สิริตระการ
  Footnotes

  110

  เรามุ่งหน้าสู่สิริตระการ

  แข็งขัน

  1. เรามุ่งหน้าสู่สิริตระการ เราทำงานเพื่อมงกุฎชัย

  เราจะทำยุทธภัณฑ์สุกใส เราจักไม่วางมันลง

  [Chorus]

  เรามุ่งหน้า มุ่งหน้ากลับคืนถิ่นสู่แดนดินในสวรรค์

  เราทำงานเพื่อชีพนิรันดร์สิ่งนั้นเป็นดาวนำทาง

  2. เรามุ่งหน้าไปทุกทุกวัน เราผูกพันกับเมืองฟ้า

  การทำดีนำเราเข้าใกล้มาสู่บ้านที่จะครอบครอง

  [Chorus]

  เรามุ่งหน้า มุ่งหน้ากลับคืนถิ่นสู่แดนดินในสวรรค์

  เราทำงานเพื่อชีพนิรันดร์สิ่งนั้นเป็นดาวนำทาง

  3. พร้อมลูกที่พระองค์ทรงไถ่เรียงรายบัลลังก์พราวตา

  เราจะสรรเสริญพระเจ้าราชา พระเมตตาและพลัง

  [Chorus]

  เรามุ่งหน้า มุ่งหน้ากลับคืนถิ่นสู่แดนดินในสวรรค์

  เราทำงานเพื่อชีพนิรันดร์สิ่งนั้นเป็นดาวนำทาง

  เนื้อร้องและทำนอง : จอห์น เอ็ม. แชมเบอร์เลน, 1844–1928

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 27:15–18

  ทิโมธี ฉบับที่หน่ึง 6:12