ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า
  Footnotes

  128

  ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า

  อาจหาญ

  1. ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้าพร้อมดาบง้าวโล่และธง

  เดินตรงไปสู่ชัยชนะในสนามรบชีวี

  มีทหารเต็มอยู่ทุกกองปรองดองกล้าหาญขึงขัง

  ต่างเชื่อฟังผู้บัญชาและร้องเพลงหรรษาสุขสันต์

  [Chorus]

  ชัยชนะ ชัยชนะทางองค์พระผู้ไถ่เรา!

  ชัยชนะ ชัยชนะทางพระเยซูคริสต์เจ้า

  ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะทางพระเยซูคริสต์เจ้า!

  2. บัดนี้ศัตรูบุกรุกหน้าทหารกล้าโหมโรมรัน

  พวกเขาไม่พรั่นหวั่นไหวหวาดความอาจหาญไม่สูญไป

  ผู้นำบอกให้ “มีศรัทธา!” เขาก็ว่าต่อกันไป

  พวกเขาเห็นไฟสัญญาณและขานเพลงหรรษาสุขสันต์

  [Chorus]

  ชัยชนะ ชัยชนะทางองค์พระผู้ไถ่เรา!

  ชัยชนะ ชัยชนะทางพระเยซูคริสต์เจ้า

  ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะทางพระเยซูคริสต์เจ้า!

  3. เมื่อสงครามหยุดสุดสิ้นไปเมื่อไร้ขัดแย้งต่อสู้

  เมื่อต่างอยู่ร่วมกันปลอดภัยภายในหุบเขาสันติ

  เบื้องพระพักตร์กษัตริย์นิรันดร์พงศ์พันธุ์ไพศาลศักดา

  จะซ้องพระนามชั่วกาลและขับขานบรรเลงเพลงนี้

  [Chorus]

  ชัยชนะ ชัยชนะทางองค์พระผู้ไถ่เรา!

  ชัยชนะ ชัยชนะทางพระเยซูคริสต์เจ้า

  ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะทางพระเยซูคริสต์เจ้า!

  เนื้อร้อง : แฟนนี เจ. ครอสบี, 1820–1915

  ทำนอง : แอดัม ไกเบิล, 1885–1933

  ทิโมธี ฉบับที่สอง 2:3, 22

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 104:82