ขอพึ่งพระทุกโมงยาม
  Footnotes

  44

  ขอพึ่งพระทุกโมงยาม

  ศรัทธากล้า

  1. ขอพึ่งพระทุกโมงยามพระเจ้าปรานี

  จะหาเสียงอื่นการุณหนุนใจไม่มี

  [Chorus]

  ขอพึ่งพระโอขอพึ่งพระขอพึ่งพระทุกโมงยาม!

  พระผู้ช่วยโปรดอวยพรข้าเข้าเฝ้าพระองค์!

  2. ขอพึ่งพระทุกโมงยามโปรดสถิตใกล้

  การล่อลวงสูญพลังเมื่อพระเคียงใกล้

  [Chorus]

  ขอพึ่งพระโอขอพึ่งพระขอพึ่งพระทุกโมงยาม!

  พระผู้ช่วยโปรดอวยพรข้าเข้าเฝ้าพระองค์!

  3. ขอพึ่งพระทุกโมงยามสุขหรือโศกา

  โปรดมาอยู่ใกล้หาไม่ชีพไร้ราคา

  [Chorus]

  ขอพึ่งพระโอขอพึ่งพระขอพึ่งพระทุกโมงยาม!

  พระผู้ช่วยโปรดอวยพรข้าเข้าเฝ้าพระองค์!

  4. ขอพึ่งพระทุกโมงยามพระบริสุทธิ์

  ทำให้ข้าเป็นของพระโอ้องค์พระบุตร!

  [Chorus]

  ขอพึ่งพระโอขอพึ่งพระขอพึ่งพระทุกโมงยาม!

  พระผู้ช่วยโปรดอวยพรข้าเข้าเฝ้าพระองค์!

  เนื้อร้อง : แอนที เอส. ฮอคส์, 1835–1918

  ทำนอง : รอเบิร์ท ลาวรี, 1826–1899

  ๒ นีไฟ 4:16–35

  เพลงสดุดี 143:1