ให้พระวิญญาณทรงนำ
  Footnotes

  64

  ให้พระวิญญาณทรงนำ

  อ่อนโยน

  1. ให้พระวิญญาณทรงนำทาง

  สอนทุกอย่างสิ่งไหนถูกผิด

  พระจะเป็นพยานพระคริสต์

  ให้ดวงจิตเราเห็นสวรรค์

  2. ให้พระวิญญาณทรงปกป้อง

  กระซิบก้องการเลือกใดใด

  จะนำเราถึงบ้านปลอดภัย

  ถ้าเราใฝ่ฟังเสียงพระองค์

  3. ให้พระวิญญาณรักษาจิต

  ด้วยฤทธิ์พลังเงียบปรานี

  ขอให้เราชำระชีวี

  ทุกนาทีเตรียมรับพระองค์

  เนื้อร้อง : เพเนโลพี มูดี แอลเลน, เกิด 1938, © 1983 ศยส.

  ทำนอง : มาร์ติน ชอว์, 1875–1958 สงวนลิขสิทธิ์ 1915 โดยบริษัท เจ. เคอร์แวน & ซันส์ จำกัด ตีพิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจากบริษัท จี. เชอร์เมอร์ จำกัด

  โมโรไน 10:5–7

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 11:12–14