เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า
  Footnotes

  45

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  อ่อนโยน

  1. เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  เข้าใกล้พระองค์

  แม้ว่าข้าต้องถูกตรึง

  กางเขนมั่นคง

  ข้าจะยังคงร้องเพลง

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  [Chorus]

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  เข้าใกล้พระองค์!

  2. แม้ว่าดุจดังคนจร

  ตะวันตกดิน

  ความมืดคลุมข้าไว้สิ้น

  ที่นอนเป็นหิน

  กระนั้นในฝันข้าจะ

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  [Chorus]

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  เข้าใกล้พระองค์!

  3. ขอพระองค์ทรงชี้ทาง

  ขึ้นสู่เมืองฟ้า

  สรรพสิ่งพระองค์ประทาน

  ด้วยความเมตตา

  ทวยเทพจะร้องเรียกข้า

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  [Chorus]

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  เข้าใกล้พระองค์!

  4. ด้วยความคิดตื่นเจิดจ้า

  สรรเสริญพระองค์

  ด้วยความโศกเศร้าลำเค็ญ

  ข้าตั้งเบธเอล

  เพราะด้วยศัตรูของข้า

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  [Chorus]

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  เข้าใกล้พระองค์!

  5. หรือไม่ด้วยปีกสุขสันต์

  ข้าร่อนเวหา

  ลืมตะวันเดือนและดาว

  บินขื้นเมืองฟ้า

  ข้าจะยังคงร้องเพลง

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  [Chorus]

  เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

  เข้าใกล้พระองค์!

  เนื้อร้อง : ซาราห์ เอฟ. แอดัมส์, 1805–1848

  ทำนอง : โลเวลล์ เมสัน, 1792–1872

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 88:63

  ปฐมกาล 28:10–22