ในเดเซเร็ทสวยของเรา
  Footnotes

  153

  ในเดเซเร็ทสวยของเรา

  แจ่มใส

  1. ในเดเซเร็ทสวยของเรา

  ที่เหล่าสิทธิชนรวมกัน

  มีเด็กเด็กนับอนันต์สารพันเรียงราย

  พวกเขาเมตตาและกล้าหาญ

  มีจิตวิญญาณค่ามากมาย

  พวกเขาต้องเชื่อฟังไวใส่ใจกิตติคุณ

  [Chorus]

  ฟัง! ฟัง! ฟัง! เสียงเพลงของเด็กเด็ก

  โอ้เสียงเด็กเด็กช่างแสนหวาน

  เมื่อไร้เดียงสารักเบิกบาน เช่นบรรดาท่านเทพสวรรค์

  พวกเขาพบกันยิ้มแย้มแจ่มใสใจร่าเริง

  2. ขอพวกเขามีชีพยืนนาน

  สวยสะคราญแข็งแรงแกร่งกล้า

  ละเว้นกาแฟน้ำชาอีกทั้งยาสูบใด

  พวกเขากินเนื้อเพียงน้อยนิด

  ไม่คิดดื่มสุราเมรัย

  พากเพียรเป็นคนยิ่งใหญ่ปัญญาไวใฝ่ดี

  [Chorus]

  ฟัง! ฟัง! ฟัง! เสียงเพลงของเด็กเด็ก

  โอ้เสียงเด็กเด็กช่างแสนหวาน

  เมื่อไร้เดียงสารักเบิกบาน เช่นบรรดาท่านเทพสวรรค์

  พวกเขาพบกันยิ้มแย้มแจ่มใสใจร่าเริง

  3. จงสอนพวกเขาแต่วัยเยาว์

  วิธีเฝ้าระวังวาจา

  ระงับกิเลสตัณหาควบคุมอารมณ์ร้าย

  พวกเขาควรสุภาพอ่อนโยน

  ทำตนดีต่อคนทั้งหลาย

  และทุกถิ่นที่มีใจอ่อนละไมปราณี

  [Chorus]

  ฟัง! ฟัง! ฟัง! เสียงเพลงของเด็กเด็ก

  โอ้เสียงเด็กเด็กช่างแสนหวาน

  เมื่อไร้เดียงสารักเบิกบาน เช่นบรรดาท่านเทพสวรรค์

  พวกเขาพบกันยิ้มแย้มแจ่มใสใจร่าเริง

  4. พวกเขาต้องหมั่นสวดอ้อนวอน

  ทุกวันตอนราตรีทิวา

  ให้พระเจ้าทรงรักษาพ้นโรคภัยราวี

  และช่วยเขาทำสิ่งถูกต้อง

  เพื่อผองเขาอาจรักภูมี

  สุดพลังสุดฤดีทำตามที่บัญชา

  [Chorus]

  ฟัง! ฟัง! ฟัง! เสียงเพลงของเด็กเด็ก

  โอ้เสียงเด็กเด็กช่างแสนหวาน

  เมื่อไร้เดียงสารักเบิกบาน เช่นบรรดาท่านเทพสวรรค์

  พวกเขาพบกันยิ้มแย้มแจ่มใสใจร่าเริง

  เนื้อร้อง : เอลิซา อาร์. สโนว์, 1804–1887

  ทำนอง : จอร์จ เอฟ. รูท, 1820–1895

  สุภาษิต 22:6

  แอลมา 37:35