มีเขาเขียวแสนไกลห่างไปลิบ
  Footnotes

  96

  มีเขาเขียวแสนไกลห่างไปลิบ

  คารวะ

  1. มีเขาเขียวแสนไกลห่างไปลิบ

  ไม่มีกำแพงเขตรอบ

  ที่นั้นพระองค์ถูกตรึงกางเขน

  ผู้ที่ตายเพื่อเรารอด

  2. เราไม่อาจรู้เราไม่อาจบอก

  เจ็บเพียงใดที่พระรับ

  แต่เราเชื่อว่าเป็นไปเพื่อเรา

  พระถูกแขวนทรมาน

  3. ไม่มีใครอีกดีเยี่ยงอย่าง

  เพื่อไถ่ราคาค่าบาป

  พระองค์เท่านั้นสามารถเปิดทาง

  แห่งสวรรค์เพื่อเราผ่าน

  4. มากมายมากมายพระองค์ทรงรัก

  เราจึงต้องรักพระองค์

  เชื่อในโลหิตที่ช่วยเรารอด

  เพียรทำงานของพระองค์

  เนื้อร้อง : ซีซิล แฟรนเซส อเล็กแซนเดอร์, 1818–1895

  ทำนอง : จอห์น เอช. กาวเวอร์, 1855–1922

  ยอห์น 19:16–20

  ฮีบรู 13:12