โอ รักที่ถวายเกียรติพระบุตร
  Footnotes

  145

  โอ รักที่ถวายเกียรติพระบุตร

  สงบ

  1. โอ รักที่ถวายเกียรติพระบุตร

  โอ รักที่พูด “ตามใจองค์ท่าน”

  รักแท้ที่ทำเราเป็นเดียวกัน

  มาเติมจิตฉันวันนี้

  เติมจิตวันนี้

  2. โอ รักที่มัดรัดครอบครัวเรา

  โอ รักที่เอาใจฉันสู่ท่าน

  รักแท้ที่คงอยู่นิจนิรันดร์

  มาเติมจิตฉันวันนี้

  เติมจิตวันนี้

  3. โอ รักที่ชนะความแพ้พ่าย

  โอ รักที่กลายรสขมเป็นหวาน

  รักแท้ที่นำสุขสู่ชีวัน

  มาเติมจิตฉันวันนี้

  เติมจิตวันนี้

  4. โอ พระเปลี่ยนฉันศัตรูสู่มิตร

  โอ พระให้จิตฉันมุ่งสมาน

  วอนพระช่วยเหลือจนถึงสิ้นครัน

  มาเติมจิตฉันวันนี้

  เติมจิตวันนี้

  เนื้อร้องและทำนอง : โลริน เอฟ. วีลไรท์, เกิด 1909 © 1969, 1985 โลริน เอฟ. วีลไรท์, อนุญาตให้ทำสำเนาเพลงสวดนี้เพื่อใช้ ที่โบสถ์หรือที่บ้าน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์

  โมโรไน 7:45–48

  ยอห์น 17:20–23