ใช้เวลาไปนาน
  Footnotes

  138

  ใช้เวลาไปนาน

  จริงจัง

  1. ใช้เวลาไปนานกาลที่เหลือจึงมีน้อยเหลือ

  เพื่อป่าวข่าวประเสริฐทางบกทางชลาลัย

  ดังนั้นเร็วเข้าเจ้าผู้ป่าวข่าวรุดหน้าร้องก้องไกล

  “กลับใจเพราะอาณาจักรสวรรค์นั้นอยู่ใกล้

  กลับใจเพราะอาณาจักรสวรรค์นั้นอยู่ใกล้”

  2. อย่าละทิ้งหน้าที่แม้มีปัญหามากล้ำกราย

  จงตามพระสหายพระตัวอย่างพระผู้ช่วย

  ความทุกข์เราน้อยเหลือแม้เมื่อนี้อาจระทมระทวย

  จะม้วยในสิริพร้อมคนชอบธรรมไม่นาน

  จะม้วยในสิริพร้อมคนชอบธรรมไม่นาน

  3. หากท่านได้รับความโปรดปรานของอามันแล้วไซร้

  ใยท่านต้องทานทนตรมขมขื่นของโลกา?

  ทวยเทพกำลังรอท่าเพื่อประทานพระพรนา!

  รุดหน้ามีศรัทธาเพราะสัญญานั้นแน่นอน

  รุดหน้ามีศรัทธาเพราะสัญญานั้นแน่นอน

  4. มั่นคงในเจตนาเพราะซาตานจะทดลอง

  การเรียกของท่านหนักนักมันรู้แจ้งกระจ่าง

  แม้วิถีมีขวากหนามพระเยซูจะอยู่ข้าง

  พระกรทรงพลังแม้หมู่มารหาญต่อสู้

  พระกรทรงพลังแม้หมู่มารหาญต่อสู้

  เนื้อร้อง : เอลิซา อาร์. สโนว์, 1804–1887

  ทำนอง : เพลงพื้นเมืองเยอรมัน

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 33:2–10, 17

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 51:19