เพลงชาติ
  Footnotes

  160

  เพลงชาติ

  กระฉับกระเฉง

  ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

  เป็นประชารัฐ

  ผไทของไทยทุกส่วน

  อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

  ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

  ไทยนี้รักสงบ

  แต่ถึงรบไม่ขลาด

  เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

  สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

  เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย

  เนื้อร้อง : หลวงสารานุแระพันธ์

  ทำนอง : พระเจนดุริยางค์