สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา
  Footnotes

  23

  สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา

  ปรีดา

  1. สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา

  จงเริงร่าและร้องเพลงกับเรา

  อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  อาทิตย์สาดส่องแสงทองประกาย

  ดวงจันทร์ฉันฉายสีนวลยวนตา

  [Chorus]

  อาเลลูยา! อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  สรรเสริญพระองค์! อาเลลูยา!

  2. ลมที่พัดโบกกระโชกแรงกล้า

  เมฆาที่ล่องลอยในสวรรค์

  อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  รุ่งอรุณจงเริงรื่นสรรเสริญ

  แสงแห่งยามเย็นเชิญร้องขับขาน

  [Chorus]

  อาเลลูยา! อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  สรรเสริญพระองค์! อาเลลูยา!

  3. ธารารินไหลใสสะอาดล้ำ

  บรรเลงเพลงลำนำแด่พระเจ้า

  อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  ไฟฟอนร้อนลุกโชติช่วงไสว

  ที่ให้ความอบอุ่นแสงสว่าง

  [Chorus]

  อาเลลูยา! อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  สรรเสริญพระองค์! อาเลลูยา!

  4. แม่ธรณีที่คลี่ผองพร

  ในทางจรของเราทุกทุกวัน

  อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  จงให้ไม้ผลและมวลมาลี

  สำแดงสิริพระองค์เช่นกัน

  [Chorus]

  อาเลลูยา! อาเลลูยา! อาเลลูยา!

  สรรเสริญพระองค์! อาเลลูยา!

  เนื้อร้อง : เซนท์ แฟรนซิสแห่งอัสซีสิ, 1182–1226; แปลโดย วิลเลียม เอช. เดรเพอร์, 1855–1933

  ทำนอง : โคโลนจ์, เยอรมัน, 1623; จาก Geistliche Kirchengesange

  เพลงสดุดี 148

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 128:23